Aanmelding & toelating

Toelatingscriteria

Toelaatbaar tot het Gymnasium Novum zijn leerlingen met een vwo-advies van de basisschool. Dit advies is leidend voor de aanname.

Aanmelden

Van 1 februari tot en met 14 februari 2020 kunt u uw kind bij onze school aanmelden door het aanmeldformulier met de voorkeurslijst (dat u van de basisschool heeft ontvangen) in te leveren bij de schooladministratie. Op een aantal basisscholen bestaat daarnaast de mogelijkheid uw kind digitaal aan te melden voor de middelbare school. De administratie van Gymnasium Novum is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur. 
Na inschrijving hebben wij nog extra informatie nodig. Wij vragen u daarvoor dit formulier in te vullen.

Geen loting!

Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen wij alle leerlingen die zich met een VWO-advies aanmelden plaatsen. Wij hanteren geen voorrangsregels. Alle leerlingen vernemen op woensdag 25 maart of donderdag 26 maart 2020 officieel dat zij geplaatst zijn.

WPO

Krijgt uw zoon of dochter op dit moment extra ondersteuning/zorg in het kader van de Wet op het Passend Onderwijs (WPO) of heeft uw kind dat mogelijk in het voortgezet onderwijs nodig? Dan verzoeken wij u om uw kind na 1 februari 2020 zo snel mogelijk bij ons aan te melden. Om te beoordelen of wij aan de extra ondersteuning kunnen voldoen, hebben wij tot en met dinsdag 10 maart nodig.