Medewerkers

Alle personeelsleden hebben een afkorting van 3 letters. De afkorting wordt gebruikt voor de aanduiding in het rooster en in het e-mailadres. Het e-mailadres van het betreffende personeelslid bestaat uit deze afkorting gevolgd door @gymnasiumnovum.nl.

Docenten die in schooljaar 2019 - 2020 les geven:

 AKN 
dhr. drs. U. Akgün        
geschiedenis
 BEA 
mw. drs. A. de Beer     
aardrijkskunde
 BPE mw. P. Berger MA Duits
 BRO
dhr. O. de Bruin    wiskunde
 MCA dhr. drs. M. van Calcar   filosofie
 CAS
mw. J. Casteel MSc Latijn, Grieks
 CIR
mw. D. Cirone Duits
 CTN dhr. ir. R. Catijn wiskunde
 END dhr. T. van den Ende muziek, RCS
 EYK 
mw. I. van der Eijk-Persoon Nederlands
 FUN mw. drs. M. Funnekotter Latijn, Grieks, AC
 GAZ 
dhr. H. Gazendam
lichamelijke opvoeding
 GIE mw. drs. C.J.M. Gielliet-v.Haaren Nederlands
 GRG mw. C. Girgis MA Engels
 GOE 
mw. N. Goedhart-Vos MA     
geschiedenis, RCS
 GTK dhr. J.W. Geijtenbeek 
wiskunde
 HAU dhr. drs. R.R.S. Hauer wiskunde
 HDD mw. R.C. Hoenderdos Frans
 HEI 
mw. S. Heijnis-Mens drama
 HEK  mw. K. de Heer Nederlands
 HEN 
dhr. ir. J.J.R. Hendriks natuurkunde, NLT en science+
 HJK 
dhr. drs. J.K. van den Haak economie
 HKA mw. drs. S. Haaksma biologie
 HLL 
mw. W. Hollander
biologie
 HNW mw. M.J. de Haan-de Bruin wiskunde
 HRM mw. drs. S.V. Herman
Latijn, Grieks
 HRS  
dhr. drs. R. Hermsen
economie
 HSK mw. drs. K.H. Hendriks geschiedenis
 JNB mw. S. Jansen Msc 
biologie, NLT
 JSS
dhr. R.F. Janssen
kunst, beeldende vorming
 KLA  dhr. Y.A.T. Klapwijk aardrijkskunde
 KLI mw. ir. M. van Klink         
biologie
 KPR 
mw. A. Kuiper MA Latijn, Grieks
 KSE 
mw. drs. N.H. Kroese 
Latijn, Grieks
 GNKPP dhr. J. Kuppers Grieks
 LEM mw. S. Lemmens natuurkunde, science+
 LHM mw. drs. S. Lemmel-Huisman Frans
 LLV 
dhr. drs. H.M. Lelieveld 
biologie, NLT
 LER mw. A.F. van Leur-Struik  scheikunde
 LOO mw. drs. L.D. van de Loo Duits
 MEL
mw. mr. M. van Melle
MAW
 GNMLK mw. L. Mullink  Latijn
 MLL
mw. drs. S.H.H. Muller geschiedenis, AC
 MTS mw. N. Matser kunst & beeldende vorming, RCS
 NTM dhr. drs. ing. M. de Niet scheikunde, NLT
 NWN mw. drs. S. Nieuwenhuizen Frans
 NWD dhr. G.J. Nieuwstad lichamelijk opvoeding
 NYS
mw. M.R. de Nijs MA Engels
 OHD mw. E. Ouwehand
Nederlands
 PDS dhr. H. Paulides MA
Latijn, Grieks
 PLL dhr. J. Pol  lichamelijke opvoeding
 GNRMM dhr. J. Ramm Duits
 ROL mw. drs. L.A.T. Rolvink Engels
 SCH dhr. T. Schils Engels, geschiedenis
 VAT
mw. K. van der Vaart wiskunde
 VLT dhr. N. Velthuizen natuurkunde, science+, NLT
 VMT dhr. B. Vermaat BSc
scheikunde
 VNH
mw. drs. L.E. Veenhuis Engels
 VOM mw. M. Vos Duits
 VRO mw. drs. M.J.P. Vroomans Frans
 WER mw. drs. P.A. Werkman  
Nederlands, RCS
 WKN mw. mr. H.C.S. Winkenius MA Klassieke talen, AC
 GNWLB dhr. O. Wildeboer  Latijn
 WNU dhr. H. Winius MSc maatschappijleer, MAW