Rooster mededelingen

Algemeen:
Iedere dinsdagmiddag vanaf lesuur 8 is er gelegenheid voor het inhalen van gemiste toetsen in lokaal 050    


Toetsuur schema voor komende week:

klas 1    
klas 2

klas 3
klas 4 vrijdag 6 maart toets Grieks
klas 5 maandag 2 maart
08.30 - 10.00 uur
toets Latijn 
ltc1 lokaal 154
ltc3 lokaal 101
ltc4 lokaal 050
alle verl/dysl 08.15 uur lokaal 050
klas 6 donderdag 5 maart
08.30 - 10.00 uur
toets Grieks