Communicatie

Communicatie vormt de basis voor zowel het optimaal kunnen functioneren van onze leerlingen en medewerkers als van Gymnasium Novum in haar geheel. Novum spant zich ervoor in leerlingen en ouders van leerlingen zo goed mogelijk te informeren over schoolzaken. Daarnaast staan openheid, wederzijdse betrokkenheid en participatie hoog in ons vaandel. Diverse thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen, oudercontactavonden en de mogelijkheid tot medezeggenschap van ouders zijn daarvan voorbeelden.


Oudercontactavond

Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle leerlagen oudercontactavonden. Tijdens deze avonden wordt algemene informatie gegeven over het leerjaar. Ook kunnen ouders kennismaken met de nieuwe mentor/tutor van hun kind. In het derde leerjaar organiseert de decaan samen met de leerjaarcoördinator daarnaast voorlichtingsavonden over de profielkeuze (zie jaaragenda).


Nieuwsbrief

Zes maal per jaar ontvangen ouders de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat belangrijke mededelingen voor ouders en informatie over activiteiten binnen de school. Ouders en leerlingen kunnen, in overleg met de redactie, hun bijdragen daaraan leveren. Overleg hierover en aanleveren is mogelijk via administratie@gymnasiumnovum.nl. Het archief van de nieuwsbrief is hier te vinden.


Ouderraad

De ouderraad fungeert als klankbord voor en heeft een signaalfunctie naar de directie van de school. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de vormgeving van inhoud en aanbod van het onderwijs en de randvoorwaarden waarbinnen dit gebeurt. De ouderraad van Gymnasium Novum bestaat uit ouders van leerlingen uit alle mogelijke leerjaren. De ouderraad is te bereiken via e-mail op ouderraad@gymnasiumnovum.nl. Meer informatie over de ouderraad vindt u hier.


Rapporten en tafeltjesavonden

Jaarlijks ontvangt de onderbouw 2 rapporten. Naar aanleiding van de eerste twee rapporten vinden tafeltjesavonden plaats. De data hiervan vindt u in de jaaragenda. Ouders kunnen met 3 docenten een gesprek tijdens een tafeltjesavond aanvragen. Voor gesprekken die meer tijd kosten, kan een aparte afspraak gemaakt worden. Data hiervoor vindt u tevens in de jaaragenda.