Leerlingraad
De leerlingenraad van Gymnasium Novum bespreekt zaken die verbeterd kunnen worden op en aan de school en hoe dat volgens de leden zou moeten gebeuren. Zaken die besproken worden in de Leerlingenraad zijn bijvoorbeeld het geluid van de zoemer, de drukte in de mediatheek, problemen binnen de toetsweken en het aantal herkansingsmogelijkheden.

Leden

In de Leerlingenraad hebben per leerjaar gemiddeld 2 leerlingen zitting. In 2021-2022 zijn de volgende leerlingen vertegenwoordigd in de LR:

Stan de Geus 3V
Thorben Maas 3V
Sanne Brantz 3V
Feline Jasper 4V
Anne Pletneva 5V
Tijn de Vreeze 5V
Robin van Gelooven 6V 
Rens de Vliet 6V 
           
Voorzitter: Nina Kroese

Opbouwende kritiek

We horen graag hoe zaken beter kunnen. Leerlingen die feedback of opbouwende kritiek willen geven op zaken binnen de school zijn van harte uitgenodigd hierover contact op te nemen met de Leerlingenraad. Laat het ons weten via e-mail: leerlingenraad@gymnasiumnovum.nl. Jouw feedback, opmerking of oplossing wordt dan door de Leerlingenraad besproken.

Het Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut beschrijft rechten en plichten van de leerlingen. Het statuut is opgesteld in nauw overleg met de Leerlingenraad. Het leerlingenstatuut kunt u hier vinden.