De Ouderraad (OR) van het Gymnasium Novum

Waarom een Ouderraad?

Goed onderwijs voor onze kinderen vinden we belangrijk. Als ouders willen we daar, op onze manier, graag een bijdrage aan leveren.

Hoe geven we hier invulling aan?

Dat doen we onder andere door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die er naar onze mening toe doen. Om dit effectief te laten zijn, zoeken we zo- veel mogelijk afstemming met de schoolleiding over onderwerpen die al op hun agenda staan. Het kan daarbij bijvoorbeeld over inhoudelijke onderwerpen gaan, de wijze waarop iets binnen het Novum verloopt of communicatie met ouders. We dienen ook als een klank- bord en geven signalen door die we zelf ervaren of van andere ouders doorkrijgen.

Verder helpen we de schoolleiding met allerhande praktische zaken waar ouders belang aan hechten, zoals

o Open Avond en Open Dag

o Thema-avonden, één à twee keer per jaar

o Eindexamen-cadeau

o Een bijdrage aan de nieuwsbrief van het Novum.

Wie zijn we?

De Ouderraad bestaat uit ouders met leerlingen uit verschillende leerjaren op het Novum. We zijn een vertegenwoordiging van ouders, maar niet gekozen. We geven signalen door die leven bij ons en die we horen van andere ouders, maar spreken niet namens alle ouders.

We vergaderen ongeveer een keer in de twee maanden gedurende het schooljaar en onderhouden contact met de Medezeggenschapsraad (MR) doordat één MR-lid aanwezig is bij het overleg van de OR. We hebben ook een link naar de Leerlingenraad.

Lid zijn van de Ouderraad

Een ouder die lid wordt van de Ouderraad neemt deel aan de vergaderingen. Daarnaast ver- richten alle leden specifieke taken, waaronder de helpende hand bij praktische zaken (zie boven), signalen verzamelen van andere ouders, contact houden met de leerlingenraad en werving van en afstemming met contactouders.

Leden Ouderraad Novum schooljaar 2020-2021

o Sharon van der Werf, Voorzitter (ouderraadslid voor het 2de leerjaar) o Janneke de Vreeze, Secretaris (ouderraadslid voor het 4e en 6e leerjaar) o Wout Vogelensang en Mirjam Bastian-De Ridder (namens de MR) o Marike Brink (ouderraadslid voor het 6e leerjaar) o Elisabeth Pietermaat (ouderraadslid voor het 5e leerjaar) o Wendy van Ulden (ouderraadslid voor het 3e en 5e leerjaar) o Marianne Meyer (ouderraadslid voor het 3e leerjaar) o Joost Bekel (ouderraadslid voor het 2de leerjaar) o Sanne Overbosch (ouderraadslid voor het 1e leerjaar) o Rob Binda (ouderraadslid voor het 1e leerjaar)

Contact met de OR

De Ouderraad is te bereiken via e-mail op ouderraad@gymnasiumnovum.nl.