Vrienden van het Novum
Stichting Vrienden van het Novum is een stichting voor en door alumni, personeel en ouders die Novum een warm hart toedragen. Zij houdt zich bezig met het opzetten en onderhouden van een alumni-netwerk en anderzijds het ondersteunen van Novumactiviteiten.

BI gegevens

Naam:
Stichting Vrienden van het Gymnasium Novum
RSIN: 854396512
Post- en bezoekadres:
Aart van der Leeuwkade 1, 2274 KX Voorburg
Doelstelling: Het werven van fondsen en het besteden ervan alsmede het ondersteunen van (de leerlingen van) het gymnasium.
Beleidsplan:
Volgens artikel 3 van de statuten.  Zie hiervoor elders op deze pagina.
Beloningsbeleid: Volgens artikel 7.3 van de statuten: 'Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.'
Actueel verslag
uitgeoefende activiteiten:
Het jaarverslag van de stichting, waarin ook een verslag van de uitgeoefende activiteiten is opgenomen, volgt na afloop van het eerste boekjaar begin januari.
Financiële verantwoording:
Het jaarverslag van de stichting, waarin ook de jaarrekening is opgenomen, volgt na afloop van het eerste boekjaar begin januari.