Nieuws

DELF B1 diploma's uitgereikt

Op donderdag 19 december hebben leerlingen uit leerjaar 5 hun welverdiende diploma DELF B1 in ontvangst genomen. In juni 2019 hebben zij met succes vier onderdelen van het DELF B1 examen afgelegd, te weten luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid. Alle leerlingen zijn geslaagd. Wij zijn erg trots op hen. Hartelijk dank aan mw. Lemmel, die de leerlingen in dit traject begeleid heeft, en ook haar feliciteren wij met dit mooie resultaat.
Media
  • DELF