Nieuws

Aardrijkskundeleerlingen 5V spelen escape spel

De aardrijkskundeleerlingen uit 5V hebben het Escape spel Bloedmobieltjes gespeeld. Bij aanvang van de les moesten zij hun mobieltje inleveren. Deze gingen in een met ketting en cijferslot afgesloten kist. De leerlingen hadden 45 minuten om hun eigen mobieltje terug te krijgen. Dit konden ze alleen doen door puzzels en vraagstukken op te lossen die zowel hogere als lagere denkvaardigheden aan zullen spreken. Na een kort filmpje waarin het probleem geïntroduceerd wordt, konden de leerlingen aan de slag.

Via het ´Escape the Classroom´-principe gingen de leerlingen aan de slag met het thema Zuid-Amerika. In het specifiek richt de les zich op politieke, economische en sociaal-culturele problemen rondom de winning van grondstoffen die voorkomen in smartphones. Het feit dat de leerlingen bij binnenkomst dan ook zijn/haar smartphone in moest leveren zorgt ervoor dat het probleem dichter bij henzelf wordt gebracht. 

De leerlingen gingen fanatiek van start en de puzzels kostten hen de nodige hoofdbrekens. Hier en daar was een hint nodig om de zaak weer vlot te trekken. Hoewel 1 groepje er dichtbij was, waren 45 minuten helaas te kort om de juiste combinatie te vinden en het kistje te openen……..

Mw. De Beer aardrijkskundedocent
Media
  • IMGL0853
  • IMGL0855
  • IMGL0860
  • IMGL0865
  • IMGL0866