Missie
Gymnasium Novum is een innovatieve kennisgemeenschap voor leergierige en ambitieuze leerlingen. Respect, tolerantie en interesse voor elkaar vormen hierin de basis. Ontdekken, ontplooien en ontwikkelen zijn onze kernwoorden.

Toelichting missie

Denominatie: ontwikkelingsgericht onderwijs

Gymnasium Novum typeert zich als ‘ontwikkelingsgericht onderwijs' en valt onder de denominatie algemeen bijzonder onderwijs. Wij begeleiden kinderen in het ontwikkelen van besef van verantwoordelijkheid voor de medemens.
Onze school maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Spinoza. Zij heeft tot doel te voorzien in een aantrekkelijk pluriform aanbod van onderwijs in Leidschendam-Voorburg en omstreken. Daarop aansluitend richten wij ons op leergierige en ambitieuze leerlingen die hun passies en talenten willen ontdekken en ontwikkelen en bereid zijn om zelf veel te doen.

Respect, vrijheid en waardering

Respect voor en verdraagzaamheid tegenover de medemens zijn voor ons de kernwaarden van de samenleving. De leerlingen en het personeel dragen hier samen de verantwoordelijkheid voor.  Op school wordt grote waarde gehecht aan de vrijheid van meningsuiting, mits deze niet kwetsend is voor de ander. Elke levensvisie en geloofsovertuiging wordt op school gerespecteerd en geaccepteerd. Voorwaarde is dat die levensvisie verdraagzaam is. Elk kind, ongeacht ras, geloof en politieke of sociale achtergrond, kan  zich daardoor op Novum gekend en gewaardeerd voelen.

Begeleiding op het levenspad

Wij begeleiden onze leerlingen op hun levenspad. Daarop kunnen zij zichzelf en de wereld ontdekken en zich ontplooien tot een breed ontwikkeld individu. Wij zorgen ervoor dat ze uitstekend op een vervolgstudie zijn voorbereid en uitgroeien tot een maatschappelijk verantwoord handelend persoon, dat zowel zelfstandig als in teamverband excellent presteert.

Intellectueel-kritisch en warm

Onze school kent een positief stimulerende, intellectueel-kritische en krachtige leeromgeving. Die bieden wij aan binnen een sociaal warme en veilige omgeving. Wij bieden de leerling een grote verscheidenheid aan routes om tot verbreding en verdieping te komen. Authenticiteit en creativiteit worden gerespecteerd en aangemoedigd.

Samen én van elkaar leren

Docenten, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders vormen samen een kennisgemeenschap. Docenten begeleiden leerlingen in het verwerven van kennis en staan open voor kennis en inzichten die leerlingen en ouders inbrengen. Samen én van elkaar leren is daarbij het uitgangspunt.