Novumuren

Eenmaal per week volgen de leerlingen van leerjaar 1 , 2 en 3 Novumuren. Tijdens deze lessen wordt ondersteuning geboden voor vakken als wiskunde, Engels, natuurkunde en klassieke talen. Aanmelding van de leerling wordt gedaan door de vakdocent. Het volgen van de lessen is verplicht.