Onderwijsaanbod

Vakken in de bovenbouw

Aansluitend op de uitgangspunten van Gymnasium Novum bieden we een breed palet aan keuzevakken. Zo kunnen leerlingen uit een breed vakkenaanbod kiezen met als bijzondere vakken onder andere wiskunde D, NLT, filosofie en maatschappijwetenschappen.

Gepersonaliseerde profielen

Op Novum hebben leerlingen een vrije keuze. Er bestaan geen blokkades binnen de vakkenkeuze. Leerlingen kunnen daardoor door eigen combinaties van keuzevakken te maken, zelf een pakket samenstellen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de combinatie Cultuur en Maatschappij (C&M) met natuurkunde of Natuur & Techniek (N&T) met geschiedenis. Enkel voor biologie geldt dat scheikunde verplicht in het pakket moet zijn opgenomen.

Vrije ruimte

Elke leerling kiest naast een profiel een vak in de vrije ruimte. Daar bovenop kiezen veel leerlingen 1 of meer extra vakken. Het eerste extra vak wordt ingeroosterd en indien mogelijk wordt dit ook gedaan voor het 2e extra vak. Leerlingen met meer dan 2 extra vakken volgen vaak twee vakken parallel en kiezen zelf welk van deze lessen ze bijwonen.