Onderwijsaanbod

Goede balans tussen alfa-, bèta- en gammavakken

Gymnasium Novum profileert zich met een vakkenaanbod dat gericht is op een brede vorming van de leerlingen. Wij bieden daarom een goede balans tussen alfa-, bèta- en gammavakken. Het talenaanbod op onze school is ruim.

We bieden de volgende alfavakken:

 • Nederlands
 • Engels, ook Cambridge Engels
 • Frans, volgens de AIM-methode
 • Duits
 • Grieks
 • Latijn

Uiteraard kunnen wij ook leerlingen die minder talig zijn ingesteld bedienen.

We bieden de volgende bètavakken:

 • wiskunde
 • biologie
 • natech / natuurkunde
 • scheikunde
 • science
Middels een samenwerking tussen DSM Delft en onze school kunnen onze leerlingen tevens deelnemen aan JET NET.


We bieden de volgende gammavakken:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • antieke cultuur
 • economie
 • religie, cultuur en samenleving

Voor meer informatie over de vakken verwijzen wij naar de vakpagina's

Kunst en cultuur

Voor leerlingen die vooral interesse hebben in kunst en cultuur is een breed aanbod voorhanden. Dit aanbod bestaat onder andere uit diverse culturele vakken en veel extra activiteiten op het gebied van maatschappij, kunst en cultuur.

Profielkeuze

In de derde klas ontvangen leerlingen tussen december en maart informatie over de profielen en vakkenpakketten waaruit zij kunnen kiezen. Die informatie ontvangen zij van docenten uit de bovenbouw, die vertellen over de inhoud van hun eigen vak. Leerlingen krijgen zo een goed beeld van de vakken en maken onder begeleiding van docenten een weloverwogen keuze.

De leerling en zijn ouders ontvangen een schriftelijk advies van onze docenten ten aanzien van de profielkeuze. Het advies wordt met zorg opgesteld en ontvangt u aan het eind van rapportperiode 2. Naar aanleiding van het advies is bijstelling van de keuze van de leerling mogelijk.