PWS
"Where good ideas come from: chance favours the connected mind," ofwel: trek erop uit en blijf nieuwsgierig, aldus Steven Johnson.

Met het profielwerkstuk (PWS) haken leerlingen van Novum hierop in. Het PWS is een voorbereiding op een wetenschappelijk vervolg van de schoolcarriere.  Tijdens de ontwikkeling van het PWS ontdekken leerlingen dan ook hoe ze op een wetenschappelijke manier onderzoek doen; van het formuleren van de probleemstelling en de onderzoeksvraag, tot het opzetten van methodieken en trekken van conclusies.

Alle informatie omtrent het PWS kunt u lezen op PWS op het Novum.