Medewerkers

Alle personeelsleden hebben een afkorting van 3 letters. De afkorting wordt gebruikt voor de aanduiding in het rooster en in het e-mailadres. Het e-mailadres van het betreffende personeelslid bestaat uit deze afkorting gevolgd door @gymnasiumnovum.nl.

Docenten die in schooljaar 2020 - 2021 les geven:

 AKN 
dhr. drs. U. Akgün        
geschiedenis
 BKC mw. C. ter Beek Nederlands
 BEA 
mw. drs. A. de Beer     
aardrijkskunde
 BPE mw. P. Berger MA Duits
 BRM
mw. I. Braam   Frans
 MCA dhr. drs. M. van Calcar   filosofie
 CAS
mw. J. Casteel MSc Latijn, Grieks
 CTN dhr. ir. R. Catijn wiskunde
 CIR
mw. D. Cirone Duits
 COS dhr. M. Costeris wiskunde
 END dhr. T. van den Ende muziek, RCS
 EYK 
mw. I. van der Eijk-Persoon Nederlands
 FUN mw. drs. M. Funnekotter Latijn, Grieks, AC
 GTK dhr. J.W. Geijtenbeek wiskunde
 GIE mw. drs. C.J.M. Gielliet-v.Haaren Nederlands
 GRG mw. C. Girgis MA Engels
 GOE 
mw. N. Goedhart-Vos MA     
geschiedenis, RCS
 GRI mw.. F. Grigoropoulou Grieks
 HKA mw. S. Haaksma biologie, NLT
 HNW mw. M. de Haan-de Bruin wiskunde
 HAU dhr. drs. R.R.S. Hauer wiskunde
 HEK mw. K. de Heer Nederlands
 HEI 
mw. S. Heijnis-Mens drama
 HEN 
dhr. ir. J.J.R. Hendriks natuurkunde, NLT en science+
 HGK dhr. S. Heres Hoogerkamp lichamelijke opvoeding
 HRM mw. drs. S.V. Herman Latijn, Grieks
 HRS  
dhr. drs. R. Hermsen
economie
 HDD mw. R. Hoenderdos Frans
 HLL mw. W. Hollander biologie
 HUL mw. S. van der Hulst geschiedenis
 JNB mw. S. Jansen Msc 
biologie, NLT
 JSS
dhr. R.F. Janssen
kunst, beeldende vorming
 JAN dhr. J-A. Janssen geschiedenis
 KMM dhr. H. Kamminga biologie
 KLA  dhr. Y.A.T. Klapwijk aardrijkskunde
 KLI mw. ir. M. van Klink         
biologie
 KLP mw. C. Klöpping natuurkunde
 KOK dhr. M. de Kok economie
 KSE mw. N.H. Kroese MA Latijn, Grieks
 KPR 
mw. A. Kuiper MA Latijn, Grieks
 LLV dhr. drs. H.M. Lelieveld biologie, NLT
 LHM mw. drs. S. Lemmel-Huisman Frans
 LEM mw. S. Lemmens natuurkunde, science+
 LER mw. A.F. van Leur-Struik  scheikunde
 MTS mw. N. Matser  kunst & beeldende vorming, RCS
 MEL
mw. mr. M. van Melle
MAW
 MLL
mw. drs. S.H.H. Muller geschiedenis, AC
 NER mw. C. de Nerée beeldende vorming
 NTM dhr. drs. ing. M. de Niet scheikunde, NLT
 NWN mw. drs. S. Nieuwenhuizen Frans
 NWD dhr. G.J. Nieuwstad lichamelijk opvoeding
 NOD mw. L. de Nood Nederlands
 NYS
mw. drs. M.R. de Nijs  Engels
 OHD mw. E. Ouwehand
Nederlands
 PDS dhr. H. Paulides MA
Latijn, Grieks
 RAM dhr. A. Ramlal biologie
 RSM mw. J. van Rossum Engels
 SCH dhr. T. Schils Engels, geschiedenis
 SMH mw. K. Smith lichamelijke opvoeding
 SNE dhr. J. Snelting lichamelijke opvoeding
 STD mw. drs. C.E.C. Steenaard Duits
 TRM mw. M.P.C.W. Trommels MA Grieks
 VAT
mw. K. van der Vaart wiskunde
 VNH mw. drs. L.E. Veenhuis  Engels
 VEL dhr. M. van der Velden Klassieke talen
 VLT dhr. N. Velthuizen natuurkunde, science+, NLT
 VMT dhr. B. Vermaat BSc
scheikunde
 WER mw. drs. P.A. Werkman  
Nederlands, RCS
 WNU dhr. drs. H. Winius  maatschappijleer, MAW
 WKN mw. mr. H.C.S. Winkenius MA Klassieke talen, AC