Mediatheek
In de mediatheek van Novum kunnen leerlingen zelfstandig studeren. Ouders en vrijwilligers zijn aanwezig als aanspreekpunt, voor advies en toezicht.
Leerlingen kunnen in de mediatheek gebruik maken van computers en printers (kleur- en zwart/wit). Er is een op het onderwijs gerichte collectie leermiddelen, boeken, tijdschriften en naslagwerken, waarvan een groot deel te leen is. Ook is er een collectie recensies aanwezig.


Krantenbank

De krantenbank is het archief van landelijke dagbladen en opiniebladen zoals de Volkskrant, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Trouw, Financieel Dagblad en Vrij Nederland, Elsevier en De Groene Amsterdammer. De krantenbank is bij tot de voorgaande dag. Elke nacht worden de artikelen van de uitgave van de dag ervoor toegevoegd aan het bestand. Deze databank is uitermate geschikt voor het zoeken naar recensies, artikelen over economische onderwerpen en maatschappij-gerelateerde onderwerpen.

Huisregels

  • In de mediatheek zijn onderstaande schoolregels van toepassing:
  • de mediatheek wordt gebruikt als studieruimte; er wordt van leerlingen verwacht dat zij anderen geen overlast bezorgen;
  • het is niet toegestaan te drinken en eten in de mediatheek;
  • net als in de lokalen zijn telefoons uit uitgeschakeld.

Regels boekenuitleen

  • De uitleentermijn van boeken is drie weken. In de meeste gevallen kan deze periode 2x verlengd worden.
  • Het is mogelijk om een boek te reserveren.
  • Wie een boek te laat inlevert, betaalt een boete van 10 cent per dag. Deze boete moet direct bij het inleveren van het boek betaald worden. Na drie weken volgt een schriftelijke aanmaning. Er kan geen nieuw boek worden geleend zolang een boek waarvoor een of meerdere aanmaningen zijn gestuurd, niet is ingeleverd.
  • Bij beschadiging of verlies van een boek brengen wij de vervangingswaarde in rekening.

Printen

Scholen van de stichting scholengroep Spinoza , waaronder ook Gymnasium Novum valt, werken met Uniflow. Dit systeem maakt printen inzichtelijk en beheersbaar.  


Leerlingen ontvangen aan het begin van ieder schooljaar tegoed op hun Uniflow-printpas voor 50 prints. Dit tegoed is tijdens het schooljaar zelf aan te vullen voor €0,05 per print. Overgebleven prints van het schooltegoed gaan mee naar het volgende schooljaar. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt het tegoed weer door de school aangevuld tot 50 prints.

Openingstijden

De mediatheek is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.30 uur.