Schoolleiding
Schoolleiding  
dhr. M. Zorge MEd  (ZGE) rector
mw. drs. S. Muller
vervangend
afdelingsleider leerjaar 1-2
mw. drs. L.A.T. Rolvink (ROL) afdelingsleider leerjaar 3-4
dhr. drs. H.M. Lelieveld (LLV) afdelingsleider leerjaar 5-6

Het bevoegd gezag  
Gymnasium Novum valt onder het bevoegd gezag van de Scholengroep Spinoza. Dit bevoegd gezag berust bij het College van Bestuur. De Scholengroep Spinoza staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het bestuursbureau ondersteunt onze school op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en onderhoud van het gebouw. Voor het onderwijskundig beleid op onze school is de eigen directie verantwoordelijk, evenals dat het geval is bij de andere scholen van Spinoza. 

Het adres van het bestuursbureau van Spinoza is: 
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85 
2273 CD  Voorburg 
Tel. 070 – 4199400