Debatclub
Debatteren op het Novum

Zowel in de boven- als onderbouw wordt op het Novum gedebatteerd. Debatteren is iets anders dan discussiëren. Bij discussiëren gaat het om het gezamenlijk ontleden en bespreken van een issue terwijl debatteren meer een wedstrijdelement heeft. Je verdedigt een stelling of je valt een stelling aan en dit doe je tot het uiterste. Maar natuurlijk louter met woorden.

Wat leer je dan door te debatteren?
Je scherpt je spreekvaardigheid aan.
Spreken in het openbaar (dat wordt steeds eenvoudiger).
Je mening onderbouwen met argumenten.
Goed en kritisch te luisteren naar de formuleringen van anderen.
Samenwerken met je teamgenoten aan één doel.
En misschien het belangrijkste: in veel gevallen moet je stellingen diepgaand voorbereiden. Het is dan noodzakelijk je te verdiepen in allerlei vakgebieden en vraagstukken. Dit laatste komt verderop ook aan de orde.

Stellingen, ook op het eerste oog eenvoudige, vragen om onderzoek. Wanneer je tien minuten tijd hebt om een stelling voor te bereiden, probeer je snel op een rij te zetten wat je weet en ga je daarmee het debat aan. Dan is het onderzoek kort en klein. Voor wedstrijden heb je soms wel vier maanden tijd om je voor te bereiden op een stelling. Dan doe je echt onderzoek. Laten we als voorbeeld een stelling nemen uit ‘Op weg naar het Lagerhuis’, een belangrijke debatwedstrijd. Nederland heeft een ‘wet voltooid leven’ nodig. Dit is geen eenvoudig vraagstuk. Wanneer je deze stelling gaat ontleden verdiep je je in de wetgeving rondom euthanasie zoals die nu is, de geschiedenis van euthanasie, hoe politieke partijen over de materie denken, wat wetenschappers over dit ingewikkelde vraagstuk zeggen en hoe de publieke opinie tegenover dit vraagstuk staat.

Het doel is duidelijk: hoe meer je weet, hoe beter je argumenten kunt opstellen, formuleren en verdedigen. Zowel wanneer je voor als wanneer je tegen bent.

Leerlingen uit de bovenbouw debatteren op woensdag vanaf 15.30, leerlingen uit de onderbouw debatteren op vrijdag tijdens de tweede pauze.

Interesse? Neem contact op met dhr. Winius (wnu).

Hier staat nog meer informatie over het debatteam.