Scheikunde

Wie kan zonder verstand van scheikundige reacties suiker, zout, drop, chocola, rubber, plastic, glas, benzine, make-up, deo, verf, graffiti, cd's, glas, sportschoenen, gel of haarlak maken?

Een wereld zonder scheikunde? Dat is onmogelijk.

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikundigen bestuderen op het voor ons onzichtbare microniveau de bouwstenen van stoffen (moleculen, atomen, ionen) om stofeigenschappen op het voor ons waarneembare macroniveau te kunnen verklaren. En omgekeerd proberen scheikundigen met die kennis nieuwe materialen met specifieke eigenschappen voor allerlei toepassingen (medicijnen, smartphones, ruimtevaart, etc.) te maken. 

Bij het vak scheikunde proberen we de dingen om ons heen (de macrowereld) te verklaren met theoretische modellen van deeltjes op moleculair of atomair niveau (de microwereld). Soms onderzoeken we stoffen en reacties met experimenten in de les.

Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde. In de onderbouw start het vak in leerjaar 3. In de bovenbouw zit scheikunde in het verplichte profieldeel van het profiel N&T en N&G. Scheikunde is verplicht als je in de bovenbouw biologie wilt kiezen.

Benodigdheden

  • Scheikundeboek, schrift, schrijfmateriaal, rekenmachine met wetenschappelijke notatie (een grafische rekenmachine mag niet!), Binas tabellenboek (alleen in bovenbouw).
  • Leerjaar 3: Wat je in de voorafgaande klassen geleerd hebt bij wiskunde en natuurkunde moet je nog kennen. Dit geldt vooral voor machten, verhoudingen, elektriciteit, dichtheid.