4e klas
Even voorstellen:

Susannah Herman, leerlingencoördinator klas 3 en 4:Leoniek Rolvink, afdelingsmanager klas 3 en 4:Hier is het materiaal dat u ter voorbereiding op de oudercontactavond (of daarna ter opfrissing) kunt lezen en bekijken.

De gang van zaken in klas 4

 Het PTA (Programma van toetsing en afsluiting):Het examenreglement:De maatschappelijke stage:Het Honoursprogramma:Lyceo: