United Nations

Model United Nations (MUN) is een rollenspel. Hierin spelen leerlingen van middelbare scholen het functioneren van de Verenigde Naties na. Ze spreken over wereldproblemen op het gebied van milieu, economie, bewapening en nog veel meer.


Mini-Model United Nations-conferentie op Novum

Elk jaar wordt er een Model United Nations conferentie gehouden op onze school. De conferentie heet Minimun, wat zoveel betekent als ‘kleine Model United Nations’. Leerlingen van Gymnasium Novum uit de 3e klas en hoger kunnen zelf deelnemen aan de conferentie. In het Engels, want dat is de voertaal van de conferentie. Het doel van deze eendaagse conferentie is leerlingen met weinig MUN-ervaring de gelegenheid geven hun vaardigheden te oefenen. Naast leerlingen van Novum nemen hier bijna 300 leerlingen van zo’n 28 scholen uit Nederland, België en Engeland aan deel.


Deelname en rollen

Deelname aan de Minimunconferentie kan op twee manieren. Ten eerste kun je de rol van diplomaat voor een bepaald land vervullen; een rol die in het Engels met ‘delegate’ wordt aangeduid.

Ten tweede kun je meedoen als lid van de Administrative Staff. Dat betekent dat je niet de rol van diplomaat vervult, maar een ondersteunende rol speelt die erg belangrijk is voor het welslagen van de conferentie. Dit houdt onder andere in dat je de toegang tot de verschillende vergaderingen bewaakt, ervoor zorgt dat diplomatieke berichten tijdens de vergaderingen worden doorgegeven en dat je alle verdere ondersteuning verleent waar behoefte aan is.


The Hague International Model United Nations

Een mond vol, die wordt afgekort tot THIMUN. De THIMUN is de jaarlijkse landelijke conferentie; een grote conferentie die wordt gehouden in januari en maar liefst een week in beslag neemt. Leerlingen kunnen ook hieraan deelnemen als Delegate of in de ondersteunende rol van Administrative Staff member. Al jaren wordt de Staff van dit grote Haagse evenement vrijwel volledig door leerlingen van Gymnasium Novum gevormd.


Aanmelden

Heb je belangstelling om deel te nemen en zit je in klas 3 of hoger? Laat het ons weten via een e-mail aan nys@gymnasiumnovum.nl. Vermeld in je bericht je naam, klas en de rol (Delegate of Administrative Staff) die je tijdens zo’n conferentie wil vervullen.

Meer informatie over Minimun en THIMUN kun je vinden op de website van THIMUN.