Onderwijs

Gymnasium Novum is een categoraal gymnasium. Dit wil zeggen dat in de onderbouw de vakken Grieks en Latijn verplicht zijn. In de bovenbouw is een van beide klassieke talen verplicht.

De pijlers van ons onderwijs zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen en vakoverstijging, waardoor een brede vorming plaatsvindt. In de onderbouw zijn Cambridge Engels en science+ keuzemogelijkheden. In de bovenbouw zijn er ruime mogelijkheden voor de pakketkeuze en veel extra-curriculaire activiteiten. Uit de samenwerking tussen verschillende vakken zijn vakoverstijgende modules en Novum-eigen vakken ontstaan.