Muziek

Iedereen heeft wel iets met muziek. Je kan het leuk vinden om naar muziek te luisteren, er over te lezen, het alleen of in een groep te maken of wellicht vind je het leuker om op muziek te dansen. We beleven muziek dan ook allemaal op onze eigen manier.

Op het Novum geven we muziek in de onderbouw en in de bovenbouw. Ook buiten de muzieklessen om is er aandacht voor muziek: we hebben een Big Band en op TalentiKa kunnen onze leerlingen laten zien wat ze op muzikaal vlak allemaal in huis hebben!

Snel naar

  Muziek in de onderbouw

  Bij de lessen muziek zullen we ons op meerdere vlakken met muziek bezig houden. Naast het leren van het notenschrift, wat theorie en geschiedenis van de muziek gaan we vooral bezig met het spelen, zingen en luisteren van muziek. Dit doen we aan de hand van componeeropdrachten, zangstukken en speelstukken die zullen bestaan uit o.a. wereldmuziek, bekende nummers van vroeger en nummers uit de huidige TOP 40. Een overzicht van opdrachten kan je vinden op www.lokaal003.nl.

  Wanneer je al een instrument bespeelt kun je deze vaak in de les gebruiken. Zo zijn er geschreven partijen zodat het speelstuk ook te spelen is op bijvoorbeeld saxofoon of trompet. Dit neemt niet weg dat je ook bezig zal zijn met piano en gitaar. Bij veruit de meeste speelstukken zijn er meerdere partijen aanwezig die in moeilijkheidsgraad variëren. Hierdoor kan iedereen meedoen op zijn of haar eigen niveau.


  Muziek in de bovenbouw

  Bij de pakketkeuze voor de bovenbouw krijg je de mogelijkheid om vanaf leerjaar 4 het vak muziek in je vakkenpakket op te nemen.

  Leerjaar 4 is een verkennend en onderzoekend jaar. Er wordt een basis gelegd om het vak te gaan begrijpen. Aan bod komt een breed scala aan muzikale stijlen en activiteiten, zowel musicerend als bestuderend. Dit gebeurt vaak spelenderwijs en niet altijd even bewust, dat wil zeggen: tijdens het musiceren. Niet alle ‘kwartjes’ hoeven direct te vallen. 

  Leerjaar 5 staat in het teken van muzikale verdieping. Dit gebeurt onder meer door vanuit andere leerlijnen in te haken op stof die in klas 4 behandeld is. 

  Leerjaar 6 is primair gericht op de verankering van behandelde stof. De laatste modules voor het Schoolexamen Dossier worden afgerond. Aansluitend verplaatst de focus zich naar de voorbereidingen op het Eindexamenconcert. 

  Ook buiten de muzieklessen om is er aandacht voor muziek!

  Novum Bigband

  De Novum Bigband is de schoolband van het Novum. Elke week komt een groep leerlingen uit meerdere leerjaren samen om muziek te maken. Er wordt gespeeld op evenementen op school als TalentiKa, open dagen en de kerstviering, maar ook op evenementen buiten school. Zo stond de band in 2022 nog op Parkpop op het Malieveld te spelen.

  TalentiKa

  Talentika is een jaarlijks terugkerend evenement, waarop leerlingen twee avonden lang hun (voornamelijk) muzikale acts voor een groot publiek kunnen laten zien. De acts lopen erg uiteen, van pop en rock, tot klassiek en jazz. Ook dans krijgt vaak een plaats in de voorstelling.