Muziek

Iedereen heeft wel iets met muziek. Je kan het leuk vinden om naar muziek te luisteren, er over te lezen, het alleen of in een groep te maken of wellicht vind je het leuker om op muziek te dansen. We beleven muziek dan ook allemaal op onze eigen manier.


Bij de lessen muziek zullen we ons op meerdere vlakken met muziek bezig houden. Naast het spelen, zingen en luisteren zullen we ook de theorie achter de muziek onderzoeken. Zo kijken we naar een aantal muziekbegrippen en zal ook het notenschrift natuurlijk niet achterwege blijven.

Doordat de muziek snel verandert, wordt er geen gebruik gemaakt van een vaste methode of een boek. In de les zullen we via een reader de theorie aan de praktijk koppelen door middel van componeeropdrachten, zangstukken en speelstukken welke zullen bestaan uit o.a. wereldmuziek, bekende nummers van vroeger en nummers uit de huidige TOP 40. Deze opdrachten zullen in de les worden behandeld, geoefend en beoordeeld.

Wanneer je al een instrument bespeelt kun je deze vaak in de les gebruiken. Zo zijn er geschreven partijen zodat het speelstuk ook te spelen is op bijvoorbeeld saxofoon of trompet. Dit neemt niet weg dat je ook bezig zal zijn met piano en gitaar. Bij veruit de meeste speelstukken zijn er meerdere partijen aanwezig die in moeilijkheidsgraad variëren. Hierdoor kan iedereen meedoen op zijn of haar eigen niveau.