Contact met ouders

Gedurende het schooljaar zijn er diverse contactmomenten met u als ouder. Zo hebben wij oudercontactavonden, tafeltjesmiddag- en avonden en ouderavonden van de OR.

23 november 2023 16.00 uur tafeltjesmiddag

23 november 2023 19.00 uur tafeltjesavond

13 december 2023 Presentatieavond PWS leerjaar 6

14 december 2023 Ouderavond CBO leerjaar 1

4 maart 2024 16.00 uur tafeltjesmiddag

4 maart 2024 19.00 uur tafeltjesavond

17 april 2024 Ouderavond reis leerjaar 3

11 juli 2024 Diploma-uitreiking leerjaar 6