Burgerschap

Wij willen onze leerlingen opleiden tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers met respect en waardering voor zichzelf, de ander en de maatschappij, die oog hebben voor wat zij zelf kunnen bijdragen en daar uitvoering aan kunnen geven.

Onderdelen van burgerschapsonderwijs zijn geïntegreerd in onze vaklessen, Novumdagen en andere activiteiten van de school; het vak burgerschap heeft geen aparte plaats op onze lessentabel. Op deze manier komen de leerlingen steeds weer de basiswaarden tegen en kunnen zij in een veilige omgeving oefenen met het vormen van hun mening, aspecten van hun schoolgenoten leren kennen en zich daar respectvol toe verhouden, en leren welke bijdrage zij kunnen leveren. Een paar concrete voorbeelden zijn de verplichte maatschappelijke stage in leerjaar 4, de actieve aanwezigheid van onze GSA (Gender & Sexuality Alliance) in alle leerjaren, en de Novumdag Drama en Democratie.

Onze leerlingen worden regelmatig gestimuleerd om activiteiten te ondernemen voor of een bijdrage te leveren aan diverse acties voor goede doelen. We hebben natuurlijk de Stichting Novumfonds (voor kansengelijkheid), er is een jaarlijkse actie ten bate van de Voedselbank in december en we doen mee aan Sint voor Iedereen.

Een overzicht van onze activiteiten op het gebied van burgerschap is in het stuk ‘Burgerschap op Gymnasium Novum’ te lezen (onder ‘Reglementen‘).

De resultaten van onze manier van burgerschapsonderwijs worden gemonitord op verschillende plaatsen: door de gesprekken die de leerlingen met mentoren en elkaar hebben, door informatie op te halen bij leerlingenraad en – parlement, door de resultaten van de maatschappelijke stage en maatschappijleer te bekijken, en het evalueren van de Novumdagen. Docenten worden ondersteund door ruimte te bieden voor maatschappelijke initiatieven zoals deelname aan de Nacht van de Vluchteling, en gestimuleerd onderdelen van burgerschap een plaats te geven op de Novumdagen en in de lessen.