Profielwerkstuk

Met het profielwerkstuk (PWS) haken leerlingen van Novum hierop in. Het PWS is een voorbereiding op een wetenschappelijk vervolg van de schoolcarrière.

Tijdens de ontwikkeling van het PWS ontdekken leerlingen dan ook hoe ze op een wetenschappelijke manier onderzoek doen; van het formuleren van de probleemstelling en de onderzoeksvraag, tot het opzetten van methodieken en trekken van conclusies.

Voor meer informatie: bekijk de ProfielWerkStuksite van het Novum!

“Where good ideas come from: chance favours the connected mind,” ofwel: trek erop uit en blijf nieuwsgierig, aldus Steven Johnson.

Elk jaar is er een feestelijke PWS-presentatieavond!

De afronding van het hele PWS-traject is de presentatieavond, waarop leerlingen hun werk aan hun ouders, docenten en elkaar presenteren.