Biologie

Biologie is de wetenschap van het leven. We leren je alles over de levende natuur, van de kleinste cel tot complete ecosystemen en alles daartussen in. Biologie gaat over jou. Over hoe jouw lichaam werkt, over jouw plek in de wereld en over hoe jij zorg kunt dragen voor die levende wereld waarvan wij allen deel uitmaken. Maak het onzichtbare, zichtbaar met behulp van de microscoop. Onderzoek echte organen tijdens de snijpractica en laat je verwonderen door al het leven in de sloot en de natuur om ons heen tijdens het veldwerk.

Biologie wordt gegeven in leerjaar 1 en 2 en is een profielvak (natuur en gezondheid) of een keuzevak in de bovenbouw. Het volgen van scheikunde is verplicht om biologie in de bovenbouw te mogen kiezen.

Benodigdheden

We werken zowel in de onderbouw als in de bovenbouw met de papieren- en de digitale versie van de Max-methode van Biologie voor jou. In de lessen wordt uitleg gegeven over de te behandelen onderwerpen,  aandacht besteed aan het nakijken van de gemaakte opgaven en samengewerkt in verschillende werkvormen. Daarnaast worden verschillende practicumvaardigheden aangeleerd. In de bovenbouw is BiNaS een noodzakelijk hulpmiddel, dat de leerlingen ook tijdens de toetsen mogen gebruiken.

Belangrijke websites / Tips voor het leren

In de bovenbouw is het aanbevolen de examenbundel aan te schaffen. Oude examenopgaven worden hierin per onderwerp behandeld.