Biologie

Biologie wordt gegeven in leerjaar 1 en 2 en is een profielvak (natuur en gezondheid) of een keuzevak in de bovenbouw. Het volgen van scheikunde is verplicht om biologie in de bovenbouw te mogen kiezen.

Voor biologie wordt in zowel de onderbouw als de bovenbouw gewerkt met de methode Biologie voor Jou.


Benodigdheden

Leerlingen in de onderbouw hebben een handboek en een werkboek, maar geen antwoordboekje. In de lessen wordt aandacht besteed aan het nakijken van de gemaakte opgaven. Soms worden antwoorden ook digitaal aan leerlingen verstrekt, zodat zij het werk nagekeken kunnen hebben voordat zij een toets maken.

In de bovenbouw hebben leerlingen naast een handboek ook een antwoordenboek waarmee zij het gemaakte werk zelf controleren.

BiNaS is in de les een noodzakelijk hulpmiddel.

Belangrijke websites / Tips voor het leren

In de bovenbouw is het aanbevolen de examenbundel aan te schaffen. Oude examenopgaven worden hierin per onderwerp behandeld.