Maatschappijwetenschappen

Wanneer je kiest voor maatschappijwetenschappen (maw) kies je voor een schoolvak waarin we het vooral over mensen hebben. De kern van het vak wordt gevormd door de sociale wetenschappen sociologie en politicologie. Maar we besteden ook aandacht aan maatschappelijke thema’s vanuit het recht, bestuurskunde of sociale psychologie.

De sociologie bestudeert, kort samengevat, vraagstukken over mensen, groepen en samenlevingen en hoe we invloed uitoefenen op elkaar. We leren ook hoe je zorgvuldig onderzoek moet doen en je doet zelf aan onderzoek in verschillende Praktische Opdrachten. Sociologen houden zich bijvoorbeeld bezig met vraagstukken als waarom bestaat er (on)gelijkheid in een samenleving tussen allerlei mensen en, plat gezegd, waarom slaan we elkaar wel of niet de hersens in?

De tweede wetenschap, politicologie, bestudeert het proces hoe politieke besluiten tot stand komen. Wie heeft er macht op papier, in de praktijk en hoe gebruiken of misbruiken mensen macht?
Politicologen houden zich, bijvoorbeeld, bezig met hoe bepaald wordt wie waarom hoeveel belasting betaalt en waaraan dat vervolgens wordt uitgegeven. Of wie bepaalt hoeveel vluchtelingen we binnenlaten en hoe gaan we dat organiseren of handhaven? En dat heeft natuurlijk te maken met macht. Wie dit soort zaken bepaalt, heeft macht. We kijken hierbij niet alleen naar de nationale machthebbers, maar zeker ook naar internationale vormen van samenwerking of internationale conflicten en verhoudingen, zowel op Europees als op mondiaal niveau.

Maatschappelijke vraagstukken kennen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wiskunde, nooit één antwoord. Want mensen kijken op verschillende manieren naar maatschappelijke problemen en denken ook vaak anders over de beste oplossing. Vandaar dat het volgen van de actualiteit, het nieuws en de maatschappelijke discussies en debatten belangrijk is om met de meer theoretische concepten en theorieën uit maatschappijwetenschappen te kunnen werken. Het vak kan je, tenslotte, eventueel helpen of voorbereiden met het kiezen van een studie als sociale wetenschappen, politicologie, veiligheidsstudies, rechten of sociale psychologie.

Als je vragen hebt over het vak, kun je contact opnemen met de vakdocenten, Melissa van Melle of Hanke Winius.