Huygensklas

Dit plusprogramma wordt georganiseerd door Gymnasium Novum, o.l.v. Judith Casteel en Kirsten van der Vaart. Het programma wordt bekostigd door Gymnasium Novum.

De Huygensklas is bedoeld voor leerlingen van scholen uit de regio, inmiddels doen er 47 scholen aan mee. Er zijn twee Huygensklassen van elk 30 leerlingen. Deze leerlingen voldoen aan de volgende criteria:

  • Leerlingen die hoog scoren, goed kunnen leren en wat uitdaging kunnen gebruiken (VWO leerling).
  • Leerlingen hoeven niet hoogbegaafd te zijn. Er zitten wel HB-leerlingen in de Huygensklas, omdat er per basisschool vaak maar twee leerlingen in zitten.

Programma:

  • Introductie van een aantal vakken (in de vorm van een lessencyclus) die ook op het Novum gegeven worden. Leerlingen krijgen filosofie, science, Latijn en maatschappijvakken. De inhoud van de vakken is wel anders.
  • Er wordt géén schoolwerk meegegeven om in de reguliere groep te maken.
  • Duur: 16 dagdelen, waarvan acht vóór en acht ná de kerstvakantie.
  • Frequentie: 1x p.w. een dagdeel (meestal in de middag van 13.15 tot 15.30 uur)
  • Locatie: Gymnasium Novum

Aanmelding:

  • De school van de leerling doet de aanmelding bij het Gymnasium Novum.
  • Aanmelden vanaf april in het voorgaande schooljaar.
  • Aantal plekken in de Huygensklas: 2 leerlingen per school, afhankelijk van hoeveel plek er is. Een leerling heeft gegarandeerd een plek. Basisscholen leveren een top 3/ top 4.