Beeldende vorming

In de onderbouw krijg je tot en met de derde klas les in beeldende vorming.

In de bovenbouw is er een theoretische gedeelte; KUA (kunst-algemeen)  en het praktische gedeelte; KUBV (kunst-beeldende vormgeving).

Beeldende vorming in de onderbouw

In het eerste jaar heb je 2 uur en in de tweede en derde klas heb je drie periodes 2 uur beeldende vorming.

In de brugklas maak je door leuke opdrachten kennis met verschillende materialen, zoals o.i. inkt, ecoline, krijt, potlood en verf. Een aantal materialen zit in een tekendoos die je aan het begin van de eerste klas krijgt en die meeneemt naar de lessen in de eerste drie klassen. Deze materialen gebruik je bij uiteenlopende opdrachten, zoals perspectief, graffiti letters, portret en landschap, waarin er veel aandacht is voor jouw niveau van werken. Ook kijken wij vaak naar andere beeldende kunst. Zelf kunst maken kan je namelijk het beste leren van andere kunstenaars!

Je werkt ook om je schilder- en tekentechniek te ontwikkelen, naar aanleiding van begrippen als kleur, vorm en licht. Er is ook genoeg ruimte om je fantasie te ontwikkelen in vrijere opdrachten. De opdrachten in klas 2 en 3 gaan op deze begrippen en technieken door en verdiepen zich. Tijdens de kunst Novumdagen bezoeken wij musea en krijg je de kans en de tijd om een onderwerp of thema helemaal te onderzoeken.


Beeldende vorming in de bovenbouw

Het kunstvak in de bovenbouw is onderdeel van het C&M profiel, maar het vak kan ook gevolgd worden in de vrije ruimte wanneer er gekozen is voor een ander profiel. Het vak bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische gedeelte wordt KUA (kunst-algemeen) genoemd en het praktische gedeelte heet KUBV (kunst-beeldende vormgeving). De cijfers die je voor beide vakken krijgt, vormen samen het schoolexamen cijfer. Voor het vak KUA (kunst-algemeen) bestaat er naast het schoolexamen ook een centraal schriftelijk eindexamen.

KUA (Kunst-algemeen)

Kunst (algemeen) is erop gericht het inzicht in kunst en cultuur te vergroten waarbij de aandacht zich vooral richt op het maatschappelijk functioneren van kunst in een cultuurhistorische context. Het vak behandelt allerlei kunstdisciplines waaronder beeldende kunst, film, muziek, dans en theater. De te behandelen lesstof is opgedeeld in een aantal onderwerpen die worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken.

KUBV (kunst-beeldende vorming)

Dit vak is de voortzetting van beeldende vormgeving in de onderbouw. Het praktische gedeelte van het kunstvak in de bovenbouw. De nadruk ligt op het creatieve proces waarbinnen je probeert je ideeën, fascinaties en gevoel te verbeelden maar ook het tekenen naar de aanschouwing wordt uitvoerig behandeld. Het vak combineert diverse technieken en materialen uit de verschillende gebieden van de beeldende kunst waaronder fotografie, tekenen, schilderen en handvaardigheid. Het zesde leerjaar zal worden afgesloten met een expositie.