Frans

In de onderbouw wordt de basis van het Frans aangeleerd. In de brugklas doen we dat met behulp van AIM waarbij voor ieder woord een gebaar wordt geleerd, dat helpt om de structuren van de taal spelenderwijs toe te passen.

In de bovenbouw wordt het niveau snel hoger en gaan we meer de focus leggen op de vaardigheden: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en natuurlijk leesvaardigheid voor het examen. Ook de literatuur is een onderdeel van het schoolexamen.

Frans in de onderbouw

Bij het vak Frans wordt in de brugklas gewerkt volgens de Accelerative Integrated Method (AIM). De methode komt uit Canada en heeft zichzelf ook op onze school bewezen als een revolutionaire nieuwe aanpak voor de tweedetaalverwerving. Het uitgangspunt is Histoires en action. Dit zijn speciaal ontwikkelde verhalen met bijbehorende muziek. De verhaalcontext – een al snel herkenbaar en voorspelbaar toneelstuk – is de spil van talloze taalactiviteiten (spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheidontwikkeling). Een ander belangrijk component van het programma is de ‘gebarentaal’. Gebaren worden gebruikt als middel om leerlingen te helpen het vocabulaire gemakkelijker aan te leren en te onthouden. En tot slot de belangrijkste component: er wordt alleen maar Frans gesproken in de les, maar wel op zo’n manier dat de leerlingen heel goed begrijpen wat er gezegd wordt en zich daardoor al heel snel kunnen uitdrukken in het Frans. In de tweede en derde klas bouwen we voort op de vaardigheden die zijn opgedaan in klas 1. De gebaren en histoires zullen verdwijnen, maar de nadruk op actieve taalverwerving in de klas blijft bestaan.

In dit filmpje kun je zien hoe het werken volgens AIM eruit ziet:


Frans in de bovenbouw

In de bovenbouw leggen we meer de focus op de vaardigheden: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en natuurlijk leesvaardigheid voor het examen. Ook de literatuur is een onderdeel van het schoolexamen. In de vierde en vijfde gebruiken we de methode Grandes Lignes en een grote variatie aan werkvormen, zodat iedere leerling voldoende de kans krijgt om te oefenen en gemotiveerd te blijven. In de zesde wordt het schoolexamen afgerond en ligt de focus natuurlijk op de voorbereidingen op het examen.