Kwaliteitszorg

Het Novum biedt leerlingen en medewerkers een betrokken, prettige en veilige leeromgeving met ruimte voor ambities en ideeën. We blijven elkaar uitdagen om ons op een duurzame en evenwichtige manier te kunnen ontwikkelen. Dat doen we vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Deze ambitie vraagt om een open kwaliteitscultuur waarin we elkaar aanspreken en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het realiseren van kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Onze kwaliteitszorg is erop gericht dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit is een cyclisch proces, dat op vaste momenten in het jaar plaatsvindt. 

We stellen onszelf niet alleen de vraag of we de goede dingen doen, maar ook of we ze nog steeds op de goede manier doen. Daarbij laten we ons informeren door een grondige analyse van onderwijsresultaten en andere relevante gegevens. Omdat we het belangrijk vinden hoe anderen ons onderwijs waarderen, organiseren we elk jaar tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en ouders. In de halfjaarlijkse gesprekken met onze medewerkers staan we stil bij hun welzijn, ontwikkeling en persoonlijke ambities. De opbrengsten van deze gesprekken, onderzoeken en analyses bespreken we met betrokkenen en vertalen we gezamenlijk in realistische en meetbare verbeterdoelen.

In ons Schoolplan hebben we onze kwaliteitsambities voor de komende jaren geformuleerd. Een actueel overzicht van onze belangrijkste onderwijsresultaten publiceren we op onze pagina op Scholen op de Kaart.

 

Inspectie

Gymnasium Novum valt onder de Rijksinspectie in Zoetermeer. U kunt de Inspectie Voortgezet Onderwijs bereiken op telefoonnummer 088 – 669 6000 of via het volgende adres:

Inspectie Voortgezet Onderwijs
Postbus 501
2700 AM Zoetermeer