Dit plusprogramma wordt georganiseerd door Panta Rhei, o.l.v. Jill van der Toorn, in samenwerking met Gymnasium Novum en Bien4Kids. Het programma wordt bovenschools bekostigd door Panta Rhei.

Groep 9 is bedoeld voor leerlingen van één van de 17 scholen van Panta Rhei uit groep 7 of 8, die voldoen aan de volgende criteria:

 • leerlingen met heeft een IQ van minimaal 130 dat is aangetoond d.m.v. een IQ-onderzoek (verplicht) én;
 • leerlingen met gedragskenmerken van een hoogbegaafde leerling (verplicht) én;
 • leerlingen die de lesstof van de basisschool (grotendeels) beheersen (verplicht) én;
 • leerlingen die de leerstof compact aangeboden krijgen (verplicht) en/of;
 • leerlingen met een brede ontwikkelingsvoorsprong en/of;
 • leerlingen met een uitstroomverwachting van minimaal VWO en/of;
 • leerlingen die sociaal-emotioneel nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs.

Programma:

 • Een jaarproject waarbij leerlingen d.m.v. ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ in stappen tot een eindproduct komen.
 • Vaklessen op VWO+ niveau, die aansluiten op de onderwerpen van het jaarproject. De vaklessen worden gegeven door leerlingen van het Honoursprogramma van Gymnasium Novum, o.l.v. hun Coördinator Begaafdheid, Saskia Muller.
 • Colleges met verschillende onderwerpen op VWO+ niveau, gegeven door leerlingen van het Honoursprogramma van Gymnasium Novum, o.l.v. hun Coördinator Begaafdheid, Saskia Muller
 • Een klassieke taal (Latijn of Grieks), compact gegeven door een docent van Gymnasium Novum.
 • Lessen rond emotionele en sociale ontwikkeling, executieve functies en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, gegeven door Bien4kids.
 • Leerlingen krijgen wekelijks ongeveer 1 dagdeel aan schoolwerk mee vanuit Groep 9. Hier moeten ze onder schooltijd voldoende tijd voor hebben / krijgen.
 • Duur: vanaf de vierde schoolweek, tot de meivakantie.
 • Frequentie: 2x p.w. een hele ochtend (8.30-12.00 uur)
 • Locatie: één dagdeel op een gastschool (van Panta Rhei) en één dagdeel op Gymnasium Novum.

Aanmelding:

 • Bij Bien4Kids middels een digitaal aanmeldformulier dat door Jill van der Toorn (coördinator namens Panta Rhei) wordt verspreid.
 • Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie. Alle aanmeldingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek, waarna in een commissie (Novum/Panta Rhei/Bien4Kids) de selectie plaatsvindt.
 •  Aantal plekken in groep 9: 10-12 leerlingen