Junior TU Delft

Junior TU Delft is een onderwijsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor ambitieuze leerlingen uit 5 en 6 VWO. Sinds 2011 is het programma onderdeel van het Honours Programme van de TU Delft, dat als doel heeft excellente studenten een extra uitdagend studietraject aan te bieden. Het onderwijs is interdisciplinair: ontwerpen, onderzoeken en technologische toepassingen staan centraal. Het gaat om modules van 6 weken, waarbij je elke vrijdag de hele dag op de TU bent om met medescholieren te werken aan het programma van jouw keuze.


In 2018 werden de volgende modules aangeboden:

  • wiskundig modelleren, waarbij wiskunde wordt toegepast op problemen in de echte wereld
  • het geheim van de meester, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de echtheid van een schilderij
  • DiDe chairs, waarbij leerlingen zelf een stoel ontwerpen

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een van deze modules als je extra uitdaging zoekt, maar ook als je geïnteresseerd bent in een van deze studiegebieden. Je kunt deze modules ook zien als een opstapje naar het profielwerkstuk.

Meer informatie hierover is te krijgen bij mevrouw Muller. Via haar kun je je ook aanmelden voor dit programma. Elk jaar krijgen alle leerlingen uit 5V en 6V een mail met de vraag of zij interesse hebben in dit programma.