Natuurkunde

Op het Novum geven we in de onderbouw Natech en in de bovenbouw natuurkunde. Je leert hierbij het verklaren en begrijpen van de wereld om je heen. We werken hierbij thematisch, dus je verdiept je steeds in 1 onderwerp, waarbij ook enkele basisvaardigheden steeds terugkomen. Vragen als deze leer je beantwoorden tijdens de natech/natuurkundelessen: hoe werkt een accu? Hoe zit ons zonnestelsel in elkaar? Hoe werkt kernenergie? Waarom kost het zoveel moeite om te fietsen met tegenwind?

Snel naar

  Onderbouw

  Klas 1

  Tijdens deze lessen werk je aan een aantal technische projecten. Hierbij leer je omgaan met verschillende gereedschappen en maak je in de praktijk kennis met essentiële natuurkundige begrippen zoals elektriciteit, snelheid en kracht.


  Klas 2

  In de tweede klas werk je met de boekjes van meneer Hendriks. Voor tips, de uitwerkingen van de opdrachten of extra oefenmateriaal kan je terecht op zijn website: www.roelhendriks.eu.


  Klas 3

  In de derde klas ga je je verder verdiepen in onderwerpen uit klas 2, zoals elektriciteit. Daarnaast leer je over nieuwe onderwerpen, bijvoorbeeld beweging en energie. Dit laatste onderwerp zal ook tijdens novumdagen aan bod komen. Om je goed voor te bereiden op natuurkunde in de bovenbouw, werken we in klas 3 met de methode ‘Overal Natuurkunde’,  net als in de bovenbouw.

   


  Tips

  Huiswerk (klas 1)

  Als je een project niet afkrijgt binnen de tijd die je ervoor krijgt in de lessen, kan je dit altijd zelfstandig in het technieklokaal (055) afmaken. Dit kan:

  • Tijdens de pauzes
  • Na school als het lokaal vrij is (er geen les gegeven wordt)

  Soms is het lokaal voor andere klassen of opdrachten nodig. Vraag bij twijfel bij je docent na of je op een bepaald moment in 055 terecht kan.

  Algemene vaardigheden

  • Heb je moeite met het verschil tussen grootheden en eenheden?
   Op deze pagina staat in paragraaf 2 nog eens uitgelegd wat beide zijn, wat het verschil is en hoe je dit kan herkennen.
  • Vind je het omschrijven van formules lastig? Bedenk dat wat je leert tijdens de wiskundeles over vergelijkingen direct toegepast kan worden in de natuurkunde. Een natuurkundige formule is immers een wiskundige vergelijking! De beste tip is: ga vooral veel oefenen! Hoe vaker je dit gedaan hebt, hoe makkelijker en sneller het gaat. Probeer het omschrijven ook te doen in stappen, zoals ook in de voorbeelden in het documentje gedaan wordt. Zo is de kans op foutjes kleiner!

  Tips voor de verschillende projecten

  Hoewel de projecten allemaal verschillend zijn, kunnen deze tips je helpen bij alle projecten.

  • Werk netjes en overzichtelijk
   • Maak (ontwerp)tekeningen met potlood. Zo kan je eventuele foutjes makkelijk herstellen.
   • Als je dingen moet uitzagen/-boren, teken de plaats waar je dit gaat doen van te voren af met potlood.
   • Bij het opmeten kan een millimeter teveel of te weinig al zorgen dat dingen niet passen. Meet dus erg precies!
  • Hou je eigen voortgang bij!
   • Noteer aan het einde van de les waar je gebleven bent (bij welk onderdeel van het project) en wat je de volgende les af wilt maken. Dit noteren kan in je schrift of agenda maar mag ook als notitie in je telefoon.
   • Als je een les ziek geweest bent of om een andere reden achterloopt, probeer deze achterstand dan al tijdens de projectperiode in te lopen. Zie de algemene afspraak over het “huiswerk”.
   • Als je zelf niet goed weet hoe je je achterstand in kan halen, overleg dit dan met je docent.
  • De belangrijkste tip: Doe je best!
   • Bij natech baseren we de cijfers niet alleen op je eindproduct is, maar vooral op het proces dat je doorlopen hebt. Als je heel hard gewerkt hebt tijdens de lessen zullen kleine “foutjes” in je eindproduct veel minder erg zijn dan wanneer je je nauwelijks ingezet hebt. Zorg dus dat je goed je best doet!

  Practicum tips

  • Bereid het practicum goed voor. Zorg dat je voor de les begint al weet welke proef je gaat doen en hoe dit in zijn werk gaat. Als je de theorie die hierbij hoort (nog) niet beheerst, neem deze dan van tevoren door zodat je gerichte vragen kan stellen.
  • Bedenk welke materialen je nodig gaat hebben en waarvoor voordat je de proefopstelling gaat bouwen.
  • Bouw de proefopstelling stap voor stap op. Begin bijvoorbeeld bij een elektriciteitspracticum met opbouwen vanaf de pluspool en werk onderdeel voor onderdeel naar de minpool toe.
  • Noteer je metingen op een overzichtelijke manier! Werk in je schrift of op een werkblad en geef duidelijk aan wat je hebt gemeten én in welke eenheid. Bedenk ook of het nodig is de omstandigheden te noteren (temperatuur van de meting, licht of donker etc.).
  • Ruim na het practicum alle gebruikte spullen weer netjes op.

  Bovenbouw

  In de bovenbouw wordt Natuurkunde gegeven en gaan we wat we in de onderbouw bij Natech hebben geleerd verder ontwikkelen.

  Studietips

  • Bereid je voor op elke les door al voorafgaand aan de les de theorie in het boek door te lezen.
  • Maak ALLE opgaven die in de planners staan zelf.
  • Gebruik de antwoorden achterin het tekstboek om de uitkomst te controleren. Pas als laatste redmiddel de opgaven in het uitwerkingen boekje bekijken.
  • Maak per hoofdstuk een overzicht met de belangrijkste informatie. Je kan dit in de vorm van een schema, mindmap of samenvatting doen. Zorg dat je daar in ieder geval de formules, grootheden en eenheden en belangrijkste begrippen met betekenis inzet. Ook handig om de bijbehorende Binas tabellen te noteren in je overzicht..

  Nuttige websites