Onderbouw

Gymnasium Novum profileert zich met een vakkenaanbod dat gericht is op een brede vorming van de leerlingen. Wij bieden daarom een goede balans tussen alfa-, bèta- en gammavakken. Het talenaanbod op onze school is ruim. Het meest bijzondere van ons onderwijs in de onderbouw is de Novumdag.

Snel naar

  Alfavakken

  • Nederlands
  • Engels, ook Cambridge Engels
  • Frans, volgens de AIM-methode
  • Duits
  • Grieks
  • Latijn

  Uiteraard kunnen wij ook leerlingen die minder talig zijn ingesteld bedienen.


  Bètavakken

  • wiskunde
  • biologie
  • natech / natuurkunde
  • scheikunde
  • science

  Middels een samenwerking tussen DSM Delft en onze school kunnen onze leerlingen tevens deelnemen aan JET NET.


  Gammavakken

  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • antieke cultuur
  • economie
  • religie, cultuur en samenleving

  Voor meer informatie over de vakken verwijzen wij naar de vakpagina’s.


  De Novumdag

  Elke dinsdag volgen klas 1 en 2 geen gewone lessen, maar hebben ze een Novumdag. Deze Novumdag biedt ruimte voor verbreding en verdieping. Dit vindt plaats zowel binnen als buiten de bestaande vakken en zowel binnen als buiten de school. Neem voor meer informatie een kijkje op www.novumdag.nl.


  Novumuren

  Eenmaal per week zijn er Novumuren voor een aantal leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. In deze lessen wordt steun aangeboden voor verschillende vakken zoals wiskunde, Nederlands en Klassieke Talen. Er wordt uiteraard vooral aandacht besteed aan de vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om succesvol verder te kunnen met dit vak. Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van een periode een mail waarin aangegeven wordt hoe de aanmelding voor het Novumuur verloopt. Leerlingen moeten zich inschrijven en kunnen gedurende de periode van Novumuur wisselen. De verantwoordelijkheid om wel of niet mee te doen ligt bij de leerling. Als een leerling twijfelt over de keuze van het Novumuur, dan kan hij/zij dat met de mentor bespreken.


  Kunst en cultuur

  Voor leerlingen die vooral interesse hebben in kunst en cultuur is een breed aanbod voor handen. Dit aanbod bestaat onder andere uit diverse culturele vakken en veel extra activiteiten op het gebied van maatschappij, kunst en cultuur.

  In leerjaar 1 maken alle leerlingen kennis met het vak antieke cultuur. Hierin staat de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen centraal. De kennismaking wordt voortgezet tijdens de lessen Grieks, Latijn en geschiedenis.


  Natech en science

  Het vak natech wordt in de onderbouw aangeboden en is een combinatie van natuurkunde en techniek. Science wordt op het Novum niet als apart vak in het lesrooster aangeboden, maar maakt deel uit van de Novumdagen in klas 1, 2 en 3.

  De inhoud van de sciencemodules

  • Brugklas:
   • Moendoes
   • Arduino programmeren basis cursus
   • Luidspreker
  • 2e klas:
   • Arduino programmeren vervolg cursus: Magische LED dobbelsteen
   • Phonoscoop: Bouw een microscoop met je smartphone
   • Science of Sugar-Beat
  • 3e klas:
   • Sportmodule
   • Chemie module
   • Junior Profielwerkstuk, onderwerp naar eigen keuze

  Profielkeuze

  In de derde klas ontvangen leerlingen tussen december en maart informatie over de profielen en vakkenpakketten waaruit zij kunnen kiezen. Die informatie ontvangen zij van docenten uit de bovenbouw, die vertellen over de inhoud van hun eigen vak. Leerlingen krijgen zo een goed beeld van de vakken en maken onder begeleiding van docenten een weloverwogen keuze.

  De leerling en zijn ouders ontvangen een schriftelijk advies van onze docenten ten aanzien van de profielkeuze. Het advies wordt met zorg opgesteld en ontvangt u aan het eind van rapportperiode 2. Naar aanleiding van het advies is bijstelling van de keuze van de leerling mogelijk.