Ouderraad

Goed onderwijs voor onze kinderen vinden we belangrijk. Als ouders willen we daar, op onze manier, graag een bijdrage aan leveren. Daarom heeft Gymnasium Novum een Ouderraad.

Snel naar

  Hoe geven we hier invulling aan?

  Dat doen we onder andere door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die er naar onze mening toe doen. Om dit effectief te laten zijn, zoeken we zoveel mogelijk afstemming met de schoolleiding over onderwerpen die al op hun agenda staan. Het kan daarbij bijvoorbeeld over inhoudelijke onderwerpen gaan, de wijze waarop iets binnen het Gymnasium Novum verloopt of communicatie met ouders. We dienen ook als een klankbord en geven signalen door die we zelf ervaren of van andere ouders doorkrijgen.

  Verder helpen we de schoolleiding met allerhande praktische zaken waar ouders belang aan hechten, zoals

  • Open Avond en Open Dag
  • Een thema-avond voor ouders (en leerlingen)
  • Eindexamen-cadeau
  • Een bijdrage aan de nieuwsbrief van het Gymnasium Novum.

  Wie zijn we?

  De Ouderraad bestaat uit ouders met leerlingen uit alle leerjaren op het Gymnasium Novum. We zijn een vertegenwoordiging van ouders, maar niet gekozen. We geven signalen door die leven bij ons en die we horen van andere ouders, maar spreken niet namens alle ouders.

  We vergaderen ongeveer een keer in de twee maanden gedurende het schooljaar met de schoolleiding en onderhouden contact met de Medezeggenschapsraad. We hebben ook contact met de Leerlingenraad.


  Verslagen van de vergaderingen

  Hier vindt u de verslagen van onze vergaderingen.

  Verslag vergadering 18 januari 2022


  Lid zijn van de Ouderraad

  Een ouder die lid wordt van de Ouderraad neemt deel aan de vergaderingen. Daarnaast verrichten alle leden specifieke taken, waaronder de helpende hand bieden bij praktische zaken (zie boven), signalen verzamelen van andere ouders, contact houden met de leerlingenraad en afstemming met andere ouders.

  Elk jaar werven we in ieder geval twee nieuwe leden onder de nieuwe brugklasouders en zo nodig in andere leerjaren.


  Leden Ouderraad 2023-2024

  Sanne Overbosch, voorzitter (ouderraadslid voor het 4e en 6e leerjaar)
  Michiel Gorsse, secretaris (ouderraadslid voor het 3e leerjaar)
  Wendy van Ulden (ouderraadslid voor het 6e leerjaar)
  Marianne Meijer (ouderraadslid voor het 6e leerjaar)
  Melanie Hoekstra (ouderraadslid voor het 5e leerjaar)
  Rob Binda (ouderraadslid voor het 5e leerjaar)
  Ilse Deen (ouderraadslid voor het 3e leerjaar)
  Ivar Nijenhuis (ouderraadslid voor het 2e en 3e leerjaar)
  Marieke Brugman (ouderraadslid voor het 1e en 2e leerjaar)
  Wladi Rabiej (ouderraadslid voor het 2e leerjaar)
  Sima Daoud (ouderraadslid voor het 1e en 4e leerjaar)
  Marië Fabbricotti (ouderraadslid voor het 1e leerjaar)


  Contact met de Ouderraad

  De Ouderraad is te bereiken via e-mail op ouderraad@gymnasiumnovum.nl