Ouderraad

Goed onderwijs voor onze kinderen vinden we belangrijk. Als ouders willen we daar, op onze manier, graag een bijdrage aan leveren. Daarom heeft het Gymnasium Novum een Ouderraad (OR).

Snel naar

  Hoe geven we hier invulling aan?

  Dat doen we onder andere door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die er naar onze mening toe doen. Om dit effectief te laten zijn, zoeken we zoveel mogelijk afstemming met de schoolleiding over onderwerpen die al op hun agenda staan. Het kan daarbij bijvoorbeeld over inhoudelijke onderwerpen gaan, de wijze waarop iets binnen het Gymnasium Novum verloopt of communicatie met ouders. We dienen ook als een klankbord en geven signalen door die we zelf ervaren of van andere ouders doorkrijgen.

  Verder helpen we de schoolleiding met allerhande praktische zaken waar ouders belang aan hechten, zoals

  • Open Avond en Open Dag
  • Thema-avonden, één à twee keer per jaar
  • Eindexamen-cadeau
  • Een bijdrage aan de nieuwsbrief van het Gymnasium Novum.

  Wie zijn we?

  De Ouderraad bestaat uit ouders met leerlingen uit verschillende leerjaren op het Gymnasium Novum. We zijn een vertegenwoordiging van ouders, maar niet gekozen. We geven signalen door die leven bij ons en die we horen van andere ouders, maar spreken niet namens alle ouders.

  We vergaderen ongeveer een keer in de twee maanden gedurende het schooljaar en onderhouden contact met de Medezeggenschapsraad (MR) doordat één MR-lid aanwezig is bij het overleg van de OR. We hebben ook een link naar de Leerlingenraad.


  Verslagen van de vergaderingen

  Hier vindt u de verslagen van onze vergaderingen.

  Verslag vergadering 18 januari 2022


  Lid zijn van de Ouderraad

  Een ouder die lid wordt van de Ouderraad neemt deel aan de vergaderingen. Daarnaast ver- richten alle leden specifieke taken, waaronder de helpende hand bij praktische zaken (zie boven), signalen verzamelen van andere ouders, contact houden met de leerlingenraad en werving van en afstemming met contactouders.


  Leden Ouderraad 2022-2023

  Sanne Overbosch, Voorzitter (ouderraadslid voor het 3de en 5e leerjaar)
  Michiel Gorsse, Secretaris (ouderraadslid voor het 2e leerjaar)
  Wendy van Ulden (ouderraadslid voor het 5e en 6e leerjaar)
  Marianne Meijer (ouderraadslid voor het 5e leerjaar)
  Melanie Hoekstra (ouderraadslid voor het 4e leerjaar)
  Rob Binda (ouderraadslid voor het 4e leerjaar)
  Ilse Deen (ouderraadslid voor het 2e leerjaar)
  Ivar Nijenhuis (ouderraadslid voor het 2e en 1e leerjaar)
  Marieke Brugman (ouderraadslid voor het 1e leerjaar)
  Wladi Rabiej (ouderraadslid voor het 1e leerjaar)


  Contact met de Ouderraad

  De Ouderraad is te bereiken via e-mail op ouderraad@gymnasiumnovum.nl