Opleidingsschool

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS) is een samenwerkingsverband tussen zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot startbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen 4OLS worden studenten voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid.

Snel naar


  Wat is samen opleiden?

  • Opleiden van nieuwe docenten (HBO en WO).
  • Door scholen en lerarenopleidingen samen.
  • In een opleidingsschool (het samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen).
  • Voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50% van het curriculum, via het opleidingsprogramma van de opleidingsschool).

  4OLS Partners

  Binnen 4OLS werken de volgende scholen in het Voortgezet Onderwijs samen:

  • Gymnasium Haganum;
  • Zuid-West College;
  • Sint-Maartenscollege;
  • Gymnasium Novum;
  • Maerlant-Lyceum;
  • François Vatel;
  • Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

  En de volgende lerarenopleidingen:

  • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (HBO);
  • Universiteit Leiden, ICLON (WO);
  • TU Delft, SEC (WO).

  4OLS visie

  In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

  Persoonlijke verbinding:

  • tussen docent-leerling;
  • binnen de school en het instituut;
  • binnen de opleidingsschool;
  • met de omgeving.

  Persoonlijke ontwikkeling:

  • Bildung;
  • onderzoekende houding;
  • maatwerk

  Het 4OLS opleidingsprogramma

  • Werkplekleren op school.
  • Gezamenlijk programma op 4OLS-niveau (op wisselende 4OLS-locaties):
   • werkbijeenkomsten;
   • intervisie

  Voor collega’s

  Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En aankomend leraren zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we binnen 4OLS in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.

  We zijn als scholen en lerarenopleidingen binnen 4OLS samen verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe leraren. We werken daarom als scholen en instituten nauw samen op alle fronten: van de (door)ontwikkeling van het curriculum tot het gezamenlijk begeleiden, opleiden en beoordelen van onze studenten.