Missie & Visie

Gymnasium Novum is een innovatieve kennisgemeenschap voor leergierige en ambitieuze leerlingen, gebaseerd op respect, tolerantie en interesse voor elkaar. Ontdekken, ontwikkelen en ontplooien zijn onze kernwoorden.

Snel naar

  Missie

  Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien

  Wij beschouwen het als onze opdracht om de leerlingen te begeleiden op hun levenspad waarbij ze zichzelf en de wereld leren ontdekken, zich als individu zo ontplooien dat ze breed ontwikkeld, uitstekend op een vervolgstudie voorbereid, maatschappelijk verantwoord handelend en zowel zelfstandig als samen met anderen functioneren in de maatschappij.

  Innovatieve kennisgemeenschap

  Docenten begeleiden leerlingen in het verwerven van kennis, maar staan ook open voor kennis en inzichten die leerlingen inbrengen: van en met elkaar leren is ons uitgangspunt. Docenten, ondersteunend personeel en leerlingen vormen samen een kennisgemeenschap. De school ziet het als een uitdaging om ook ouders actief te betrekken bij die kennisgemeenschap.

  Leergierige, ambitieuze leerlingen

  Onze school kent een sociaal warme, veilige, positief stimulerende, intellectueel-kritische en krachtige leeromgeving. Er zijn voor de leerling veel routes mogelijk om tot verbreding en verdieping te komen. Authenticiteit en creativiteit worden gerespecteerd en aangemoedigd.

  Respect, tolerantie en interesse

  Elk kind, ongeacht ras, geloof, politieke of sociale achtergrond moet zich op het Novum gekend en gewaardeerd weten. Elke levensvisie en geloofsovertuiging, die de bovengenoemde waarden in zich bergt, wordt op school gerespecteerd en geaccepteerd.

  Denominatie: ontwikkelingsgericht onderwijs

  Gymnasium Novum typeert zich als ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ en valt onder de denominatie algemeen bijzonder onderwijs. Wij begeleiden kinderen in het ontwikkelen van besef van verantwoordelijkheid voor de medemens. Onze school maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Spinoza. Zij heeft tot doel te voorzien in een aantrekkelijk pluriform aanbod van onderwijs in Leidschendam-Voorburg en omstreken. Daarop aansluitend richten wij ons op leergierige en ambitieuze leerlingen die hun passies en talenten willen ontdekken en ontwikkelen en bereid zijn om zelf veel te doen.


  Visie

   

  Ons onderwijs zet aan tot ontdekken, ontwikkelen en ontplooien binnen de zone van naaste ontwikkeling. Wij geloven dat een volleerd mens over meer kennis en vaardigheden beschikt dan het voorgeschreven examenprogramma. Naast dat wij onze leerlingen wegwijs maken in de klassieke oudheid bieden wij extra verdieping en verbreding. Hierdoor beschikken onze leerlingen over een brede algemene kennis en gaan zij extra de diepte in op onderwerpen die hen aanspreken.

  Leren komt het best tot stand in een sociaal constructivistische omgeving. Leerlingen leren daarom vooral met en van elkaar en ons onderwijs is actief en contextrijk. Het samenwerken strekt daarom ook verder dan slechts de klassensituatie. Om dit leren optimaal te laten verlopen is het van belang dat leerlingen in een flow komen en niet geleid worden door het tikken van de klok. Het onderwijs op het Novum is eigentijds. Wat effectief bewezen is uit het klassieke onderwijs wordt aangevuld met aspecten die aansluiting bieden bij de hedendaagse maatschappij.

  Het Novum is een school voor elke VWO leerling. Door differentiatie te bieden en leerlingen metacognitieve- en studievaardigheden aan te leren zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan komen. Ook weten wij iedereen te motiveren doordat er aandacht is voor autonomie, competentie en relatie. Het is van belang dat alle leerlingen zich competent voelen en wij dagen daarom iedereen uit op een passend niveau.