Geschiedenis

Het vak geschiedenis wordt in de gehele onderbouw gegeven. We doorlopen in deze drie jaar de wereldgeschiedenis van de Prehistorie tot nu.

In de bovenbouw is geschiedenis een verplicht vak bij de maatschappijprofielen, en daarnaast is het een keuzevak. Leerlingen die geschiedenis niet kiezen, kunnen toch een module in de Novumband volgen. Deze modules gaan over specifieke tijdvak overstijgende onderwerpen, zoals Racisme, Hekserij en Propaganda. De leerlingen kiezen naast de verplichte stof ook zelf hun eigen specialisaties. We dagen leerlingen uit om hun historische vaardigheden los te laten op de actualiteit, zoals kritisch lezen en schrijven, spotprenten analyseren en beargumenteren.

“How farther backwards you can look, the farther forward you are likely to see.”

– Winston Churchill


Leertips:

 • Bereid de lessen voor m.b.v. de leerstofplanner. Zorg dat je de betreffende paragraaf al gelezen hebt, dan kun je de uitleg beter plaatsen en waar nodig vragen stellen.
 • Maak een samenvatting per hoofdstuk. Je kunt de docent vragen om deze te bekijken. Hierin kan een tijdbalk komen, afhankelijk van het onderwerp. Je kunt een samenvatting met tekst of met tekeningen maken.
 • Bedenk voor elke toets: weet ik nog goed wat primaire en secundaire bronnen zijn, hoe ik betrouwbaarheid van een bron kan bepalen en wat wordt bedoeld met representativiteit en standplaatsgebondenheid?
 • In het boek staan per hoofdstuk de leerdoelen. Gebruik deze ter controle of je de lesstof beheerst. De exit-tickets hebben hetzelfde doel.
 • Maak bij elke toets bespreking een reflectie met tips voor de volgende keer (bijvoorbeeld: een tijdbalk maken / eerder beginnen / uitgebreider naar de bron verwijzen etc.) en bekijk deze regelmatig. 
 • In Classroom kun je de planners, exittickets, powerpoints en ander relevant materiaal vinden.

Tips specifiek voor de bovenbouw:

 • Lees voor elke les de betreffende paragraaf uit het boek door en/of bekijk de filmpjes die uitleg geven bij de stof. 
 • Maak aantekeningen bij het voorbereiden en bij de les, want wie schrijft, onthoudt.
 • Ga de verschillende punten af bij Controleer jezelf (Afsluiting)
 • Let bij het bespreken van de (examen)vragen heel goed op. Als je twijfelt, vraag dan aan de docent of je de volle punten had verdiend.
 • Maak een begrippenlijstje en een tijdbalk.
 • Bekijk regelmatig je zelfgemaakte A4-tjes van de KA’s: welke weet je nog, welke moet je nog een keer bekijken of aanvullen, ken je de zin?
 • Oefen met vaardigheden via deze EdPuzzle en/of via de ‘versterk jezelf’ in de digitale methode van Memo.
 • Je kunt gebruik maken van de boeken Examenbundel en Samengevat. Ze zijn echter niet noodzakelijk; in de lessen wordt de stof ook samengevat en geoefend met examenopgaven.

Bedenk: een goed examencijfer is niet het resultaat van alleen maar de stof leren maar vooral van oefenen en kritisch zijn op je eigen antwoorden!

Tips en websites

Citotrainer – voor de onderbouw

Filmpjes Joost van Oort (youtube) (gericht op het eindexamen)

Geschiedenisportaal met o.a. andere examenfilmpjes en achtergrondinformatie voor alle tijdvakken (ob en bb).

Examenblad, met o.a. de syllabus. Scrollen naar eerdere jaren levert een schat aan oefenmateriaal op. Je kunt ook oefenen met havo-opgaven.