Geschiedenis

Het vak geschiedenis wordt in de gehele onderbouw gegeven. We doorlopen in deze drie jaar de wereldgeschiedenis van de Prehistorie tot nu.

In de bovenbouw is geschiedenis een verplicht vak bij de maatschappijprofielen, en daarnaast is het een keuzevak. Leerlingen die geschiedenis niet kiezen, kunnen toch een module in de Novumband volgen. Deze modules gaan over specifieke tijdvak overstijgende onderwerpen, zoals Racisme, Hekserij en Propaganda. De leerlingen kiezen naast de verplichte stof ook zelf hun eigen specialisaties. We dagen leerlingen uit om hun historische vaardigheden los te laten op de actualiteit, zoals kritisch lezen en schrijven, spotprenten analyseren en beargumenteren.

“How farther backwards you can look, the farther forward you are likely to see.”

– Winston Churchill


Leertips:

 • Bereid de lessen voor m.b.v. de lesplanner. Zorg dat je de betreffende paragraaf al gelezen hebt, dan kun je de uitleg beter plaatsen en waar nodig vragen stellen.
 • Maak een samenvatting per hoofdstuk. Je kunt de docent vragen om deze te bekijken. Hierin kan een tijdbalk komen, afhankelijk van het onderwerp.
 • Bedenk voor elke toets: weet ik nog goed wat primaire en secundaire bronnen zijn, hoe ik betrouwbaarheid van een bron kan bepalen en wat wordt bedoeld met representativiteit en standplaatsgebondenheid?
 • In het boek staat aan het einde van elk hoofdstuk een kennen en kunnen-checklist. Gebruik deze ter controle voor elke toets.
 • Maak bij elke toets bespreking een tiplijstje voor de volgende keer (bijvoorbeeld: een tijdbalk maken / eerder beginnen / uitgebreider naar de bron verwijzen etc.) en bekijk deze regelmatig. Bewaar de ingevulde toets-evaluatie in je portfolio.
 • Maak kaartjes: bijvoorbeeld op de voorkant een begrip, op de achterkant de uitleg of juist een jaartal met op de achterkant de gebeurtenis die je moet kennen. Tijdens een ‘dull moment’ kun je die kaartjes leren / jezelf overhoren. Stop ze bijvoorbeeld in je etui.

Tips specifiek voor de bovenbouw:

 • Bekijk de filmpjes die uitleg geven bij de stof op de geschiedenissite. Vergeet niet ondertussen aantekeningen te maken want wie schrijft, onthoudt.
 • Let bij het bespreken van de examenvragen heel goed op. Als je twijfelt, vraag dan aan de docent of je de volle punten had verdiend.
 • Maak een begrippenlijstje en een tijdbalkje
 • Bekijk regelmatig je zelfgemaakte A4-tjes van de KA’s: welke weet je nog, welke moet je nog een keer bekijken of aanvullen.
 • Oefen met vaardigheden via de EdPuzzle die je op de website vindt.
 • Je kunt gebruik maken van de boeken Examenbundel en Samengevat. Ze zijn echter niet noodzakelijk; in de lessen wordt de stof ook samengevat en geoefend met examenopgaven.

Bedenk: een goed examencijfer is niet het resultaat van alleen maar de stof leren maar vooral van oefenen en kritisch zijn op je eigen antwoorden!

Tips en websites

Citotrainer – voor de onderbouw

Filmpjes Joost van Oort (youtube) (gericht op het eindexamen)

Geschiedenisportaal met o.a. andere examenfilmpjes en achtergrondinformatie voor alle tijdvakken (ob en bb).

Examenblad, met o.a. de syllabus. Scrollen naar eerdere jaren levert een schat aan oefenmateriaal op. Je kunt ook oefenen met havo-opgaven.