PTA en examenreglement

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft voor klas 4, 5 en 6 per schoolvak de inhoud van toetsen, de toetsvorm en de eindcijfer berekening.

Examencommissie

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten sinds 1 augustus 2021 verplicht een examencommissie ingesteld hebben. De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. Hier kunt u vinden wat bij wet de taken van de examencommissie zijn. Op Gymnasium Novum bestaat de examencommissie uit drie docenten, waarvan er een tevens de examensecretaris is. Communicatie met de examencommissie gaat niet direct, maar altijd via de leerlingencoördinator.


Klas 4 2023-2024

Volledig 4V PTA 2023-2024

Toetsoverzicht leerjaar 4 2023-2024


Klas 5 2023-2024

Volledig 5V PTA 2023-2024

Toetsoverzicht leerjaar 5 2023-2024


Klas 6 2023-2024

Volledig 6V PTA 2023-2024

Toetsoverzicht leerjaar 6 2023-2024

6V-NAT aangepast PTA, 6V-Kunst aangepast PTA, 6V-aangepast PTA Economie 17-04-2023
Eindtermen per vak uitgelegd in de handreikingen van SLO.


Examenreglement

Examenreglement Gymnasium Novum 2023-2024