Economie

‘Het vak economie bereidt leerlingen voor op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer.


Dit betekent dat leerlingen met behulp van de belangrijkste economische concepten de economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen, verschijnselen waar ze als persoon in de verschillende rollen binnen huishouden, bedrijven of overheidsinstellingen mee te maken krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen of waar zij als lid van de (nationale en internationale) samenleving mee te maken krijgen.’

Tips en websites

Oefenmateriaal, diagnostische toetsen, oefenopgaven met antwoorden en nog veel meer is te vinden op deze pagina.
Zorg ervoor dat je op je computer of telefoon bent ingelogd met je Novumaccount. Je hebt anders geen toegang.