PRE Classes

Pre-university Classes zijn modules van ongeveer 8 weken die je volgt aan de Universiteit van Leiden. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het VWO.

In deze Classes maak je aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van een opleiding naar keuze. Je kunt een kijkje gaan nemen bij een opleiding die je misschien wel wilt gaan studeren, maar je kunt het ook gebruiken om je eens te verdiepen in een onderwerp waar je nog niets van afweet, zoals bijvoorbeeld Sterrenkunde, Russisch of Godsdienstwetenschappen. Het is een verdiepend programma en hoeft dus niet alleen met studiekeuze te maken te hebben. Nu is er nog gelegenheid om vanuit een geheel nieuw of ander vakgebied te kijken naar wetenschap en de wereld om ons heen. Een programma Russisch of Duits kan ook relevant zijn als je straks economie gaat studeren. De Pre-university Classes zijn onderdeel van het Honours-programme van de universiteit. Een enkele van deze Classes is ook geschikt voor excellente leerlingen uit 4V.

Je kunt op https://www.universiteitleiden.nl/pre-classes de verschillende programma’s bekijken. Bij de betreffende programma’s kun je vinden wat voor criteria gelden voor de motivatiebrief die je moet schrijven, hoe de aanmelding gaat en of deze Class geschikt is voor 4V-ers.

Meer informatie hierover is te krijgen bij mevrouw Muller. Via haar kun je je ook aanmelden voor dit programma. Elk jaar krijgen alle leerlingen uit 5V en 6V een mail met de vraag of zij interesse hebben in dit programma.