In de missie van Gymnasium Novum staat dat wij een kennisgemeenschap zijn voor leergierige en ambitieuze leerlingen. Deze leerlingen willen we graag uitgedaagd houden. Op universiteiten bestaat het Honours Programme (HP) al een tijdje, zowel voor Bachelors als ook voor Masters. Ook Pre-university bijvoorbeeld behoort inmiddels tot het HP van de Universiteit Leiden. Inmiddels vraagt ook de overheid om leerlingen naast het curriculum ook vaardigheden bij te brengen die passen bij burgerschap, creativiteit, ondernemerschap of sport. Ook wordt gevraagd leerlingen vaardigheden uit de 21e eeuw aan te leren. Het Honours Programma op het Novum, komt tegemoet aan de wens van de overheid en aan de wensen van universiteiten. Zo komen we ook weer bij de tempel van Novum uit, waarbij we leerlingen willen opleiden tot homo universalis.

Snel naar

  Kijk of het Honours Programma bij jou past en meld je aan! Het Honours Programma is voor leerlingen die ‘meer willen en kunnen’ en die bereid zijn zich actief in binnen het Honours Programma in te zetten. Het Honours Programma is voor leerlingen die zo “een boegbeeld” van de school kunnen zijn. Herken jij jezelf in deze kenmerken? Dan zou het Honours Programma iets voor jou kunnen zijn! Maar we stellen wel eisen aan jou.


  Wat verwachten wij van jou?

  Om toegelaten te worden tot het Honours Programma moet je aan deze criteria voldoen:

  • Je eind- en tussenrapport geeft toegang tot het volgende leerjaar.
  • Je haalt goede studieresultaten (indicatie: 8.0 of hoger als doorlopend gemiddelde)*.
  • Je hebt een brede (intellectuele) belangstelling.
  • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie en voor de honoursactiviteiten.
  • Je bent bereid je kennis met anderen te delen.

  * als jouw cijfers lager zijn, kun je op basis van een sterke en aantoonbare motivatie ‘voorlopig’ worden toegelaten. De bedoeling is dan, dat jouw cijfers gestaag verbeteren.


  Stel je eigen programma samen uit de schijf van vier

  De onderdelen van het Honours-programma vloeien voort uit vier kernwoorden uit de missie:

  • kennisgemeenschap. Wij zijn een kennisgemeenschap en verwachten van de Honours-kandidaat kennisoverdracht. Ontwerp een module voor de bovenschoolse plusklas van Panta Rei of de Huygensklas en ga die geven. Maak een TED-talk, VLOG, ga lesjes geven op een basisschool. Ook het organiseren van een educatieve excursie valt hieronder.
  • ontdekken. Onderzoek doen met een link naar de universiteit: pws en junior-pws.
  • ontwikkelen. Een verbredingsmodule volgen, zoals Coursera of andere moocs, Pre-class, Junior TU Delft of een verbredende/verdiepende Novumband.
  • ontplooien. Burgerschap/ maatschappelijk bewustzijn. Denk aan iets organiseren voor bejaarden (spelletjesmiddag), gehandicapten, derde wereldlanden (worldschool), vluchtelingen, Amnesty, vrijwilligerswerk in het buitenland (www.stichtingvia.nl of www.siw.nl).

  Deze onderdelen zouden wij graag zien in een ‘schijf van vier’, waarbij alles bij elkaar 300 uur beslaat: onderzoek 120 uur (40 uur meer dan het pws); verbreding 80 uur; maatschappelijk 50 uur; kennisoverdracht 50 uur. Deze uren maak je voor een deel tijdens schooltijd, onder andere lessen. De leerling moet een logboek bijhouden, waarin de uren verantwoord worden. De leerling mag zelf zijn eigen project bedenken/ programma-onderdelen samenstellen. Dat mag natuurlijk ook samen met een andere honours-leerling.


  Aanmelden

  Elke leerling (of mentor/tutor van die leerling) van klas 2 t/m 5 kan zich voor de deadline van na de herfstvakantie of na de voorjaarsvakantie aanmelden.

  Je meldt je aan door de volgende documenten in te vullen (als je erop klikt ga je naar de documenten: die kan je dan kopiëren en invullen, of printen, invullen en scannen):

  Cijferlijst

  Je motivatiebrief

  Een aanbevelingsbrief

  Een ouderverklaring

  Deze documenten lever je via de mail in (wist je dat onze printers en kopieerapparaten ook scanners zijn?) bij de honourscommissie (honours@gymnasiumnovum.nl) of bij een van de honourstutoren (LEM, EYK, MCA, MLL, ROL). Je krijgt dan binnen 3 weken uitsluitsel over je toelating.

  Het Honours Programma moet na de presentatie van het PWS afgesloten zijn.

  Er wordt twee keer per jaar een informatiebijeenkomst gehouden voor leerlingen, waar je meer informatie kunt krijgen, maar je kunt natuurlijk ook altijd een mail sturen naar de honourscommissie of een van de honourstutoren aanspreken.