DELF Diploma Frans

Gymnasium Novum biedt leerlingen de mogelijkheid om een DELF-diploma te behalen. DELF staat voor Diplôme d’Études de Langue Française. Het DELF-diploma is onbeperkt geldig en internationaal erkend.

DELF B1 èn B2 wordt aangeboden in leerjaar 4 en 5 tijdens een Novumband-uur in periode 1 t/m 4. De lessen zijn vooral gericht op communicatie, dus actief gebruik van de taal, maar ook schrijf-, luister-, en leesvaardigheid vormen onderdeel van het DELF-examen. Voor sommige leerlingen is het een versterking van het gekozen vak Frans, maar ook voor anderen  is het een waardevol diploma, omdat het internationaal erkend is en vele voordelen biedt voor stages en studie in het buitenland.