Engels

Engels in de onderbouw

Bij Engels leren de leerlingen deze wereldtaal beheersen. In de onderbouw wordt hard gewerkt aan het onder de knie krijgen van de grammatica en het vertrouwd raken met het spreken. Ook worden er al vanaf de brugklas Engelse boeken gelezen en presentaties gegeven. Vanaf de tweede klas wordt ook Cambridge Engels aangeboden.

Engels in de bovenbouw

We verwachten hier een veel zelfstandigere houding van de leerlingen dan in de onderbouw. In de bovenbouw ligt de focus op de vaardigheden (spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid), door onder andere aan de slag met het schrijven van brieven en essays. Ook discussies voeren, debat, presentaties en literatuur komen aan bod. 

Meer informatie, leertips en materialen zijn te vinden op de eigen website van de sectie Engels.