Op Novum ben je altijd samen met leerlingen, docenten en andere medewerkers. Je komt elkaar overal en altijd tegen. Dat maakt het ook gezellig en prettig. Heel veel leerlingen en personeelsleden kennen elkaar, en zeggen elkaar gedag. We vinden het ook leuk om foto’s te zien van schoolfeesten, les- en excursie-activiteiten en de jaarlijkse diploma-uitreiking. Dit zorgt voor gezelligheid en verbondenheid. Maar dat betekent niet dat we alles zomaar met iedereen delen. Lees hier hoe we met jouw privacy omgaan.

Snel naar

  Persoonlijke gegevens

  In Magister kunnen docenten alleen gegevens zien van leerlingen die ze zelf lesgeven. Of nog beperkter, als het gaat om leerlingen die zich in het novumbanduur hebben ingeschreven. Mentoren, tutoren, afdelingsleiders en leerlingcoördinatoren kunnen meer informatie van een leerling bekijken dan een “gewone” docent. Je docent heeft alleen toegang tot wat strikt noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld ook medische informatie zijn voor zover dit rechtstreeks voor jouw veiligheid van belang is. Bijvoorbeeld als je een ernstige allergische reactie op het eten van noten of als gevolg van een wespensteek kunt krijgen. Deze informatie moet ook tijdens een excursie of reis bekend zijn bij je begeleiders in verband met jouw veiligheid.

  Inzage: altijd mogelijk
  Als jij of je ouders inzage willen hebben in wat er in Magister over jou staat, ga dan even langs bij je afdelingsleider of je leerlingcoördinator.


  Beeldmateriaal

  REGEL voor ons allemaal: we maken niet zonder toestemming van betrokkenen foto’s of video’s van elkaar.

  Beeld en geluidsopnamen voor opleiding doeleinden

  De Vierde Opleidingsschool (4OLS), waar Gymnasium Novum onderdeel van is, draagt graag bij aan het opleiden van leraren voor het Voortgezet Onderwijs / Beroepsonderwijs. Van leraren-in-opleiding wordt een aantal keer tijdens hun opleiding een beeld- en geluidsopname gemaakt. Deze kan dan door de leraar-in-opleiding en zijn opleider(s) worden teruggekeken in het kader van opleiding en beoordeling. 4OLS heeft daartoe de volgende privacyverklaring opgesteld: download privacyverklaring

  De schoolfotograaf maakt van elke leerling een pasfoto, die we voor identificatie gebruiken. We zijn immers verplicht te weten wie onze leerlingen zijn. De klassenfoto is niet verplicht. Wie daar niet op wil staan kan daar altijd zelf voor kiezen door er niet bij te gaan staan.

  Een mentor of een docent kan bijvoorbeeld bij een activiteit in de les, een klassenuitje of excursie foto’s maken. Als het alleen de klas aangaat (mentor) zal hij of zij die foto’s alleen met de klas en de ouders van die klas delen. Een foto van een lesactiviteit of excursie kan ook leuk zijn voor de website of de Novumnieuwsbrief om te laten zien wat we zoal doen op school. Zie je een docent foto’s maken? Geef het dan daar al aan als je er niet op wilt en let ook zelf op dat je niet in beeld komt. Ga je bij een groepsfoto er bij staan, dan gaan we er van uit dat je op de foto wilt.

  Op de website zijn de fotoboeken afgesloten voor iedereen behalve onze leerlingen, de ouders en het personeel. In de fotoboeken is de mogelijkheid om er reacties bij te schrijven uitgeschakeld. Af en toe maken we een paar sfeerfoto’s voor tijdelijk gebruik op de website en voor de Novumnieuwsbrief. Op het moment dat we die foto’s maken vertellen we dat ook en kun je het aangeven als je daar liever niet op staat.

  De Novumnieuwsbrief is het online nieuwsmagazine van onze school. Hierin laten we het schoolleven zien, dus gebruiken we daar foto’s. We verzenden het magazine uitsluitend via de mail aan ouders, leerlingen en personeel. Ook plaatsen we dit infobulletin op de website.

  Kom je achteraf een foto van jou tegen waar je (toch) niet zo blij mee bent? Kom dan even langs bij Nop Velthuizen, dan kan hij die foto meteen verwijderen.

  Voor speciale pr-acties (bijvoorbeeld de flyer, video voor de voorlichting rond de Open Dagen) maken we ook foto’s. Dit doen we uitsluitend met kinderen die zich hiervoor opgeven. In dat geval vragen we ook je ouders nog eens apart om toestemming, want een eenmaal gedrukte folder of gemonteerde video kunnen we niet meer wijzigen.


  Computer- en laptopgebruik

  Zodra je op school tijdens lestijd met een laptop of computer werkt gebruik je deze als gereedschap voor school en log je alleen in via je Novumaccount.


  Roosters

  Via de website kun je het rooster via Zermelo volgen. Ook via je mobiele telefoon kun je het rooster via de Magisterapp volgen. De roosters staan achter een wachtwoord. Het rooster vinden we iets dat alleen voor onze leerlingen, ouders en het personeel van belang is.


  Privacy statement

  Novum maakt deel uit van de Spinozascholengroep. De Scholengroep Spinoza heeft een privacy statement opgesteld, waaraan de Spinozascholen zich moeten houden.


  Toestemming verlenen en intrekken

  Bij de start van de schoolcarrière van de leerling wordt aan ouders/verzorgers gevraagd wel of geen toestemming te verlenen aan ons privacybeleid. Dit geldt tot de leerling 16 jaar wordt. In het jaar waarin de leerling 16 jaar wordt mag hij/zij dit wettelijk zelf bepalen. In dat jaar vragen we deze kinderen om wel of geen toestemming te verlenen.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat we jaarlijks de ouders in de gelegenheid stellen hun toestemming te wijzigen. Het is ons voornemen ouders via de Novumnieuwsbrief van deze mogelijkheid op de hoogte te brengen.


  Verzoek aan ouders!

  Stel uw kind op de hoogte van uw beslissing tot wel/geen verlenen van toestemming voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal.