Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Dan kunt u zich tot de mentor/tutor, docent of afdelingsleider van uw kind wenden. Ook leerlingen kunnen bij de betreffende personen terecht met een klacht. Voor klachten waarvoor geen oplossing wordt gevonden kunnen ouders en leerlingen terecht bij de rector.

Wordt er naar mening van de ouder of leerling onvoldoende gehoor gegeven aan de klacht, dan richt hij/zij zich met de klacht tot de voorzitter van het College van Bestuur. De klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het College van Bestuur, de heer P. Moerland, p/a Bestuursbureau Spinoza, Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85, 2273 CD, Voorburg.

Mocht de klacht ook dan niet naar tevredenheid van de ouder of leerling in behandeling zijn genomen, dan kan hij/zij zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie (VBS-LKC) waarbij Spinoza is aangesloten. Algemene informatie over de klachtenregeling is te vinden op www.scholengroepspinoza.nl.

Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten kunnen leerlingen en hun ouders zich wenden tot vertrouwenspersoon Menno van Calcar. Hij is te bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@gymnasiumnovum.nl.