MILS leerstrategie

Leren vanuit een boek, zittend op een stoel achter een bureau: het past niet bij ieder kind. Sommige kinderen zitten uren over hun boek gebogen, zonder dat het ze lukt om effectief te leren. Voor hen is het beter om op een andere manier te leren. De MILS helpt onderzoeken welke manier wel past. Want ieder kind is anders. Weet u welke leerstrategie het best past bij uw kind?

Wat is de MILS?

MILS staat voor Meer Inzicht in LeerStrategieën en is ontwikkeld door cognitief psycholoog drs. Marjolein van Bodegom.

Op het Gymnasium Novum wordt het MILS-onderzoek uitgevoerd door 2 gecertificeerde MILS-coaches, Saskia Muller en Judith Casteel. Na het onderzoek weten u en uw kind hoe hij/zij informatie het best kan verwerken en hoe hij/zij dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan inzetten bij het leren. Het gehele MILS leerstrategieën-onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur en wordt gedaan op de computer. De uitkomst van het onderzoek wordt door de MILS-coach toegelicht en samen met de leerling wordt er gekeken naar wat de best werkende leerstrategie voor hem/haar is. De MILS-coach beveelt passende hulpmiddelen aan en geeft tips over hoe de leerstrategie het beste toegepast kan worden. Aan het einde van de sessie wordt er een persoonlijk verslag opgesteld.


Wat levert het MILS-onderzoek uw kind en u op?

De MILS zorgt dat een kind begrijpt hoe hij/zij het best, makkelijkst en meest efficiënt leert. Dit levert zowel tijdens de les, als thuis en tijdens een toets iets op:

  • Een werkende leerstrategie
  • Meer zelfvertrouwen
  • Meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen
  • Schoolresultaten die passen bij het niveau van het kind
  • Begrip voor andere leervoorkeuren dan de eigen leervoorkeur
  • Verbetering van de communicatie en het begrip tussen kind, ouders en leraren
  • Minder spanningen in huis

Voor wie is de MILS en wat doen we ermee op het Gymnasium Novum?

De MILS is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar, maar kan ook ouders helpen meer inzicht te verkrijgen in hun eigen leerstrategieën en die van hun kind. De MILS is interessant voor iedereen die extra hulp of meer inzicht nodig heeft in zijn/haar leerstrategieën. MILS-aanvragen kunnen het hele jaar door gedaan worden bij Saskia Muller en Judith Casteel.

Op het Gymnasium Novum bieden wij de MILS kosteloos aan een beperkte groep brugklasleerlingen aan. Het gaat dan om leerlingen die in januari een vonkbrief krijgen (dat wil zeggen; dat ze met gelijkblijvende cijfers niet bevorderbaar zijn in juli) en voor wie een MILS-onderzoek zinvol wordt geacht. Deze leerlingen krijgen een cursus aangeboden waarin de MILS in groepjes wordt afgenomen, besproken, allerlei tips en strategieen worden aangereikt, en wordt gemonitord welke tips/strategieeen de leerling met succes kan gebruiken.

Wij behalen goede resultaten bij deze groep leerlingen, sinds we de MILS aanbieden in combinatie met de CBO-screening. Verreweg de meeste leerlingen zijn in juli bevorderbaar naar 2 gymnasium; een enkeling gaat naar een 2e klas op een ander schooltype.