Novumdagen
Een aantal keer per jaar wordt door docenten van ten minste twee vakken een thema centraal gesteld. Het thema wordt doorgevoerd in de lesstof van deze vakken. Door het thema vanuit verschillende vakken te belichten, brengen we de samenhang tussen de lesstof tot uiting.


Standenmaatschappij in de middeleeuwen

Tijdens deze ‘thematijd’ leren leerlingen uit de eerste klas bijvoorbeeld over de standenmaatschappij in de middeleeuwen. Het thema wordt doorgevoerd in vier lessen van de vakken geschiedenis, drama en beeldende vorming. Tijdens de volgende vier lessen bereiden zij zich voor op de excursie Amersfoort tijdens de Novumdag.

Dancing with the Stars

Ook in het tweede leerjaar staan er interessante thema’s op het programma. Leerlingen maken onder andere kennis met het thema ‘Dancing with the Stars’. Het thema is in het betreffende leerjaar verweven in de vakken natech en geschiedenis. Tijdens een vlucht door de geschiedenis leren leerlingen hoe de Griekse, middeleeuwse en moderne mens naar het heelal keken. Ook de ontwikkeling van talen is een onderwerp dat binnen de vakoverstijging wordt aangeboden tijdens de Novumdagen. Leerlingen maken daarmee kennis met taalfamilies.